གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ།
  ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2022 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 25 རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།» གཙོ་ངོས།» དགེ་ལས་སྦྱིན་བདག »གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས
གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས། སྤེལ་དུས 2019-01-30ལྟ་ཀློག (12025)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།པར་འདེབ།


༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་དང་བོའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

མི་གྲངས།

མཚན།

སྒོར་གྲངས།

1

འོད་ཟེར་བཟང་བོ།

360.00

2

སྐལ་བཟང་ལུང་རྟོགས།

360.00

3

བློ་བཟང་ཉི་མ།

360.00

4

ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་ཚོགས།

360.00

5

བཟོད་པ་བཟང་བོ།

360.00

6

འབྲུག་འབུམ་རྒྱལ།

360.00

7

ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་མཚན།

360.00

8

བསྟན་པ་བློ་གྲོས།

360.00

9

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

360.00

10

པདྨ་དོན་གྲུབ།

360.00

11

དགེ་འདུན་བསམ་གཏན།

360.00

12

སྟག་སྐྱབས།

360.00

13

བློ་བཟང་བདེ་ལེགས།

360.00

14

ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་པ།

360.00

15

བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

360.00

 

ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར།

5400.00

 

 

 

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་གཉིས་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

དོན་ལྡན་རྒྱལ།

360.00

2

ཀུན་དགའ།  

360.00

3

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།

380.00

4

གནམ་ལྷ་རྒྱལ། 

360.00

5

མགོན་པོ་རྒྱལ།

360.00

6

ཤེར་ཁོ།

360.00

7

གུ་རུ།

360.00

8

ཀརྨ་ལམ་བཟང་།

360.00

9

དཔའ་འབུམ་རྒྱལ།

360.00

11

ཀླུ་སྒྲུབ།

360.00

12

ཆོས་མགོན།

360.00

13

དཀོན་མཆོག་འབངས།

360.00

14

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ། 

360.00

15

གསེར་འབུམ་རྒྱལ།

360.00

 

དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

360.00

 

སྤྱི་བསྡོམས།

5420.00

 

 

 

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་གསུམ་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

  གཞན་དོན།

400.00

2

སྦྲ་ནག་བློ་བཟང་།

400.00

3

སྨོན་ལམ།

400.00

4

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

500.00

5

འཕྲིན་ལས།

400.00

6

གྲོལ་སྡེ།

400.00

7

ཡི་དམ།

400.00

8

འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས།

400.00

9

འབའ་ཤེར།

400.00

10

གངས་བོ།

400.00

11

དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།

400.00

 

ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར།

4500.00

 

 

 

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཞི་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན་།

360.00

2

ཐུབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས་།

400.00

3

བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས་།

360.00

4

འོད་ཟེར་ཉི་མ་།

360.00

5

ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་།

360.00

6

འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས་།

360.00

7

འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་།

400.00

8

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚོ་།

360.00

9

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

360.00

10

བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ།

360.00

 

 བསྡོམས།

 3680.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་ལྔ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

400.00

2

བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས།

400.00

3

འདུ་བྱེད།

400.00

4

གསལ་ལྡན།

400.00

5

འཇམ་དཔལ་རྣམ་འཇོམས།

400.00

6

འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ།

500.00

7

ཤེས་རབ་བཟང་བོ།

400.00

8

གཡང་འབུམ་ཚེ་རིང་།

400.00

9

ལྷུན་རྒྱམ།

400.00

10

དཀོན་མཆོག་བཟང་བོ།

400.00

11

ཨ་ལགས་དོན་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

400.00

12

བྱམས་པ་རྒྱལ།

400.00

13

རྟ་ནག་ལུང་རིགས།

400.00

14

བླ་ནག་སྐལ་ལྡན།

400.00

15

ཆུ་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ།

400.00

16

དཔའ་ཐར།

400.00

17

འཇམ་དབྱངས་དོན་གྲུབ།

400.00

 

  སྤྱི་བསྡོམས།

6900.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་དྲུག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

དམ་ཆོས།

666.00

2

པད་མ་ཡག

500.00

3

དར་རྒྱས།

400.00

4

དཔལ་བཟང་།

400.00

5

དཀོན་མཆོག

360.00

6

མེ་རུ་ཚེ་རིང་།

360.00

7

རྐང་ཚ་འཕྲིན་ལས།

360.00

8

དཀོན་མཆོག་བསམ་འགྲུབ།

365.00

9

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

360.00

10

སྐལ་བཟང་དགེ་འཕེལ།

366.00

11

དམ་ཆོས་རབ་རྒྱས།

400.00

12

སྣང་གྲོལ།

360.00

13

མཚན་སྒྲོགས་སྦྱིན་པ།

360.00

14

དོན་གྲུབ།

400.00

15

བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

360.00

16

འབུམ་རྩེ་ཡག

360.00

17

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

360.00

18

རྡོ་སྤིས་བརྩོན་འགྲུས།

366.00

19

20

ཆོས་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སུའུ་ནན་ཚུལ་ཁྲིམས།

360.00

365.00

 

ཁྱོན་བསྡོམས།

7463.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བདུན་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

ཡང་གསེང་སྐྱབས།360

360.00

2

རྨ་དངུལ་ལུང་རྟོགས།360

360.00

3

འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས།366

366.00

4

སྙིང་རྒྱལ་ཐར།384

384.00

5

ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།360

360.00

6

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས།360

360.00

7

རིན་ཆེན་འབུམ།400

400.00

8

མགོན་པོ་སྐྱབས།360

360.00

9

རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ།400

400.00

10

རྡོ་བརྟན་རྒྱལ།400

400.00

11

ཟོན་ཐར་རྒྱལ།360

360.00

12

བསོད་ནམས་བཟང་བོ།300

360.00

13

ལྷ་རིག་རྒྱལ།360

360.00

14

ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན།370

370.00

15

བསྟན་པ་དར་རྒྱས།360

370.00

16

རབ་རྒྱས།100

100.00

17

ཆོས་སྐྱབས་རྒྱལ།  100

100.00

 

  སྤྱི་བསྡོམས།

  5770.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བརྒྱད་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

ཚངས་སྤྱོད་རྒྱ་མཚོ།

370.00

2

ཚེ་བྷ།

380.00

3

ཨ་རིག་མཁས་བཟང་།

400.00

4

བྱང་ཆུབ་ཚེ་རིང་།

400.00

5

བསོད་ནམས་མགོན་པོ།

400.00

6

ལྷ་འབུམ།

365.00

7

མཛོད་དགེ་མཁྱེན་རབ།

365.00

8

འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན།

400.00

9

མཛོད་དགེ་ཤེས་རབ།

365.00

10

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

400.00

11

རྟ་མགྲིན་ཚེ་བརྟན།

370.00

12

ཐུབ་བསྟན་བློ་གྲོས།

400.00

13

ཨ་ཁུ་བསོད་ནམས།

400.00

14

མཛོད་དགེ་ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

360.00

15

རྔ་བ་བློ་བཟང་།

400.00

16

རྭ་རྒྱ་དཔལ་བཟང་།

360.00

17

རྟ་ནག་བཟོད་པ

920.00

18

འཇིགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ།

400.00

19

ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན།

360.00

20

འཇམ་དབྱངས་བརྩོན་འགྲུས།

360.00

21

དགེ་འདུན་རབ་ཡངས།

370.00

22

གཙུག་ཕུད་རྒྱ་མཚོ།

360.00

23

བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན།

365.00

24

དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ།

360.00

25

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ།

360.00

26

བན་ཤུལ་ཨྱོན་རིག་འཛིན།

365.00

27

ཆོས་སྐྱོང་ཚེ་བརྟན

365.00

28

ཞལ་ཤུལ་དགེ་འདུན།

400.00

29

ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུས།

400.00

30

རྨ་ཆུའི་བློ་བཟང་དོན་འགྲུབ།

400.00

31

མཛོད་དགེ་བཟོད་པ།

360.00

32

འཇམ་དབྱངས་ཕུན་ཚོགས།

360.00

33

མགོ་ལོག་ཨྱོན་རིག་འཛིན།

360.00

 

ཁྱོན་དངུལ།

13000.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་དགུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

ཙག་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

400.00

2

དགེ་འདུན་གྲགས་པ།

360.00

3

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

360.00

4

རིན་ཆེན་དཔལ།

360.00

5

མཛོད་བཀྲ་རྒྱམ།

360.00

6

ཨ་སྲས་དུག་སེལ།

360.00

7

སྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

360.00

8

མཛོད་ངག་དབང་།

360.00

9

ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

360.00

10

ཁྲི་ཚེ་མགོན་རྒྱལ།

360.00

11

འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།

360.00

12

རྩེ་འོད་ཟེར།

200.00

13

སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད།

360.00

14

བསོད་ནམས་དབང་ལྡན།

360.00

15

བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།

360.00

16

གཙོས་བློ་གྲོས།

360.00

17

འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ།

400.00

18

ཀ་རྒྱ་བློ་བཟང་།

360.00

19

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།

360.00

20

མཛོད་དགེ་གྲགས་པ།

360.00

21

མཛོད་བསྟན་འཛིན།

360.00

22

རྩེ་རོང་ཆོས་མཆོག

360.00

23

ཁྲི་ངག་རྒྱམ།

360.00

24

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཆེ།

360.00

25

དོན་འགྲུབ་རྒྱལ།

360.00

26

རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

360.00

27

ཁྲི་དཔལ་ལྡན།

360.00

28

ཆོས་འབྱོར་རྒྱལ་མཚན།

360.00

 

ཁྱོན་བསྡོམས།

10000.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་རྒྱ་མཚོ།

1000.00

2

རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

500.00

3

པདྨ་ཡང་གསང་།

500.00

4

བསོད་ནམས་རབ་སྣང་།

500.00

5

ངག་དབང་དཔལ་འཛིན།

444.00

6

བློ་བཟང་ཕྱོགས་གླང་།

400.00

7

ལྷ་མོའི་གྲགས་པ།

400.00

8

བྱམས་པ་དོན་འགྲུབ།

400.00

9

སྐལ་བཟང་བློ་གསལ།

400.00

10

མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།

400.00

11

བློ་བཟང་སྟོབས་ལྡན།

400.00

12

དོན་འགྲུབ་ཚེ་རིང་།

400.00

13

ཁ་གྱ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

360.00

14

ངག་དབང་འཕྲིན་ལས།

360.00

15

བཀྲ་ཤིས་བཟང་བོ།

360.00

16

བློ་བཟང་ཤེས་རབ།

360.00

17

ཁྲོ་རྒྱལ།

360.00

18

རིག་འཛིན།

360.00

19

གཙོས་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

360.00

20

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཕེལ།

360.00

21

གཙོས་བརྩོན་འགྲུས།

360.00

22

རྩེ་ཁོག་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

360.00

23

བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།

360.00

24

ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

360.00

25

ཅོ་ནེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ།

360.00

26

ཙ་ཡུས་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

360.00

27

ཙ་ཡུས་བཟོད་པ།

360.00

28

རྒན་གྱ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན།

360.00

29

ཁྲི་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

360.00

30

སྐལ་བཟང་དོན་འགྲུབ།

360.00

31

འཇིགས་མེད་དར་རྒྱས།

360.00

32

རྟ་ནག་ཚུལ་ཁྲིམས།

360.00

33

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

360.00

34

ཀླུ་ཆུ་འོད་ཟེར།

360.00

35

འཇམ་དབྱངས་བསམ་འགྲུབ།

360.00

36

བློ་བཟང་ཡོན་ཏན།

360.00

37

ལེགས་བཤད།

360.00

38

རྒན་གྱ་ཚུལ་ཁྲིམས།

360.00

39

དགེ་འདུན་དོན་འགྲུབ།

360.00

40

ངག་དབང་བཟང་བོ།

360.00

41

འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།

360.00

42

ལྡོང་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ།

360.00

43

ཧོར་གཙང་བསོད་ནམས།

360.00

44

བློ་བཟང་ཀུན་དགའ།

360.00

 

ཁྱོན་བསྡོམས།

17264.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

ཀླུ་རྐྱལ་བཀྲ་ཤིས།

1000.00

2

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

360.00

3

འཇམ་དབྱངས་བསམ་འགྲུབ།

400.00

4

བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

400.00

5

ཚེ་ཐར་འབུམ།

400.00

6

འཕགས་པ་སྐྱབས།

360.00

7

ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན།

360.00

8

བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

360.00

9

པདྨ་བཀྲ་ཤིས།

360.00

10

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

360.00

11

སྟག་ཚང་དོན་གྲུབ།

360.00

12

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

500.00

13

བློ་བཟང་འོད་ལྡན།

360.00

14

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ།

360.00

15

པདྨ་རིག་འཛིན།

370.00

16

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ།

800.00

17

གྱི་ལིང་འཇིགས་མེད།

360.00

18

དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

100.00

19

དབང་ཕྱུག་འབུམ།

300.0

20

དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།

360.00

21

བློ་བཟང་བསྟན་པ།

300.00

22

བསྟན་འཛིན་བཟང་བོ།

200.00

23

ཐེམ་ཆེན་འབྲུག་རྒྱལ།

360.00

24

སྟག་ལྷ་དོན་གྲུབ།

360.00

25

བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས།

200.00

26

ཁོན་ལྷ་རྒྱལ།

360.00

27

འབའ་འཇིགས་མེད།

360.00

28

སྐྱི་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ

360.00

29

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

600.00

30

བློ་བཟང་དོན་གྲུབ།

500.00

31

འབའ་དགེ་ལེགས།

200.00

32

ཨ་རིག་ཤེས་རབ།

300.00

33

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

365.00

34

བསྟན་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

360.00

35

ཁྱོན་བསྡོམས།

13055.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

ཨ་རིག་སྐལ་བཟང་བསམ་འགྲུབ།

400.00

2

རྨ་ཆུ་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།

100.00

3

དམེ་རྒྱ་བསམ་གཏན། 

100.00

4

རྐང་ཚ་སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ། 

200.00

5

རྭ་རྒྱ་འཇམ་དབྱངས།

200.00

6

སྐུ་འབུམ་བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།

500.00

7

གཙོས་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

100.00

8

མགོ་ལོག་ཀུན་པོ།

100.00

9

ཨ་རིག་དམ་ཆོས་བསམ་འགྲུབ།

360.00

10

ཁོ་ཚེ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

200.00

11

མཛོད་དགེ་ཤཀྱ།

360.00

12

བླ་བྲང་དཔལ་མགོན།

360.00

13

རྩེ་ཁོག་འཇིགས་མེད་ཆོས་འཛིན།

360.00

14

ཨ་རིག་སྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།

100.00

15

ཐང་སྐོར་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ། སྒོར།

156.00

16

མཚོ་ནུབ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

360.00

17

རྭ་རྒྱ་དཔལ་ལྡན་སྟོབས་རྒྱས།

100.00

18

རྒན་གྱ་འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།

360.00

19

ཅོ་ནེ་ཆོས་གྲགས།

150.00

20

མགོ་མང་གཡང་སྐྱབས་རྡོ་རྗེ།

100.00

21

མགོ་མང་རྒྱལ་རིགས་ཐར།

100.00

22

དཔའ་ལུང་ངག་དབང་སྐལ་བཟང་།

100.00

23

རྭ་རྒྱ་དགེ་འདུན་བསྟན་དར།

400.00

24

ཨ་མཆོག་རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

113.00

25

ཨ་མཆོག་འབྲུག་པ་བཀྲ་ཤིས།

100.00

26

གཙང་རབ་བརྟན།

100.00

 

  སྤྱི་བསྡོམས།

  5579.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

འཕྲིན་ལས་ཉི་མ།

400.00

2

མགོན་པོ་དོན་འགྲུབ།

400.00

3

ལྷ་སྲུང་སྐྱབས།

400.00

4

བསོད་ནམས་དཔལ།

366.00

5

བསོད་མཁས།

366.00

6

འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མེ།

366.00

7

ཤེས་རབ་བཟང་བོ།

365.00

8

རྨ་ཆུའི་བསམ་གཏན།

365.00

9

ཨ་གནམ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

365.00

10

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ།

360.00

11

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

300.00

12

ཁྱོན་བསྡོམས།

4053.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅུ་བཞི་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་དང་བོ།

1

ཧོར་གཙང་ཤེས་རབ།    བསང་ཆུ་རྫོང་ཆུ་སྔོན་ཡེ་གེ་ཐང་དགོན་པ།

400.00

2

ངག་དབང་འཕྲིན་ལས།    རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་དྲན་པ་དགོན།

200.00

3

ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ།   མདོ་ལ་རྫོང་ཨ་རིག་དགོན་ཆེན།

400.00

4

རྒྱལ་མཚན་བསྟན་པ།   མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་གཙང་དགོན་པ།

400.00

5

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།   རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ།

100.00

6

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།   དགའ་བདེ་རྫོང་གཙང་སྐོར་ཞོལ་མ།

360.00

7

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ།   མདོ་ལ་རྫོང་རྫ་དམར་སྒོ་མེ་དགོན་པ།

360.00

8

བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཆེ་བ།    དགའ་བདེ་རྫོང་གཙང་སྐོར་ཞོལ་མ།

360.00

9

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།     བསང་ཆུ་རྫོང་གཏེར་ལུང་དགོན་པ།

360.00

10

མགོན་པོ་རྒྱལ།   མདོ་ལ་རྫོང་མཁར་དམར་གྲོང་རྡལ།

360.00

11

འཇིགས་མེད་བློ་གསལ།     བསང་ཆུ་རྫོང་དམེ་ཤུལ་ཐང་སར་དགོན།

360.00

12

བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།  མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོ་ཚེ་ཡུལ་ཚོ།

400.00

13

ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན།  རྨ་ཆུ་རྫོང་དབལ་བན་རྙིང་མ་དགོན།

360.00

14

དགེ་ལེགས་བཟང་བོ།   མཛོ་དགེ་རྫོང་དཔལ་སྐྱིད་ཡུལ་ཚོ།

360.00

15

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།    དགའ་བདེ་རྫོང་གཙང་སྐོར་ཞོལ་མ།

360.00

16

འཇིགས་མེད་ཚེ་བརྟན།     མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ཆུ་ཁ་མ་ཡུལ་ཚོ།

360.00

17

བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ།    མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་གྲོང་རྡལ།

360.00

18

བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཆེ་བ།       མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་།

400.00

19

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཛིན།   མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་བེ་ཤིང་དགོན།

360.00

20

སྐལ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས།   ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་གཉན་ཐོག་དགོན།

360.00

21

གཅོད་པ།   ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ཆུ་ཁ་མ་ཡུལ་ཚོ།

360.00

22

ཕྱག་རྡོར་སྐྱབས།  མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་གངས་རི་ཡུལ་ཚོ།

360.00

23

ཨ་རིག་དགེ་འདུན།   མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཨ་རིག་ཡུལ་ཚོ།

360.00

24

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།   མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་མགར་རྩེ་ཞོལ་མ།

360.00

25

བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ།  གཅན་ཚ་རྫོང་ལ་མོ་བདེ་ཆེན་དགོན།

360.00

26

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ།

400.00

27

སྦྱིན་པ་ནོར་བུ ། བྲག་དཀར་རྫོང་སྤྲེལ་རྫོང་དགོན།

200.00

 

  སྤྱི་བསྡོམས།

  9420.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅུ་བཞི་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

1

ཨྱོན།  

360.00

2

སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས།        

360.00

3

བནྡེ་སྐྱབས།

360.00

4

རྒྱལ་མཚན།  

360.00

5

ངག་དབང་གསུང་རབ།

365.00

6

ཐེག་མཆོག

400.00

7

སྟག་ཕྱུག་རྒྱལ།        

360.00

8

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ།        

400.00

9

འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ།   

360.00

10

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།        

730.00

11

བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ།

360.00

12

ལྷ་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

360.00

13

སློབ་གཙོ་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་།

408.00

14

བློ་བཟང་དོན་གྲུབ།

100.00

15

ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

400.00

16

ལེགས་བཤད་སེང་བཟང་།  

400.00

17

དཀོན་མཆོག་ཆོས་རྒྱན།     

400.00

 

  སྤྱི་བསྡོམས།

  6483.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

ཆབ་ཆ་བསོད་ནམས།

400.00

2

རྨ་ཆུའི་བསོད་ནམས།

200.00

3

སོ་ནག་འཇིགས་མེད།

108.00

4

ཁྲི་ཀ་དཀོན་མཆོག

200.00

5

བསྟན་པ་རྡོ་རྗེ།

200.00

6

ངག་དབང་ཆོས་རྗེ།

400.00

7

ངག་དབང་བྱམས་པ།

200.00

8

པདྨ་བཀྲ་ཤིས།

100.00

9

མཛེས་དགའ་རྒྱ་མཚོ།

400.00

10

ཡར་འཕེལ།

365.00

11

ཅོ་ནེ་འཇིགས་མེད།

100.00

12

སྟག་ཚང་ཤེས་རབ།

365.00

13

ཚེ་རིང་དཔལ་ལྡན།

50.00

14

ཀླུ་རྟ་མགྲིན།

200.00

15

རྭ་རྒྱ་དཀོན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས།

400.00

16

ཐེ་བོ་ཤེས་རབ།

500.00

17

བྱམས་པ་ཐར།

101.00

18

རྨ་ཆུའི་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

200.00

19

བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ།

200.00

20

གྱི་ལིང་འཇམས་དབྱངས།

150.00

21

ཀུན་བཟང་དགའ་བ།

200.00

22

རྡོ་རྗེ་རབ་བརྟན།

100.00

23

འབོ་ར་དཀོན་མཆོག

150.00

24

འཁོར་བསྒྱུར།

113.00

25

རྡོ་རྗེ་ཐར།

500.00

26

ཨ་ལགས་བློ་བཟང་ལེགས་བཤད།

 

27

བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་

200.00

28

པདྨ་དབང་ཆེན།

300.00

29

པདྨ་ཚེ་རྡོར།

200.00

30

ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

200.00

 

ཁྱོན་སྒོར།

7002.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་དང་བོ།

1

ངག་དབང་བློ་བཟང་།

300.00

2

བསོད་ནམས་བཀྲ་ཤིས།

50.00

3

གཙང་རྡོ་།

365.00

4

སངས་རྒྱས་རྒྱ་མཚོ།

300.00

5

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་།

100.00

6

རྫ་ཤུལ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

360.00

7

བློ་བཟང་ཉི་མ།

360.00

8

ཀརྨ་སྦྱིན་པ།

150.00

9

བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན།

200.00

10

སྐལ་བཟང་ཡར་འཕེལ།

300.00

11

དཀོན་མཆོག་ཉི་མ།

500.00

12

  སྤྱི་བསྡོམས།

  2985.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

1

ཁྱ་དགེ་སངས་རྒྱས། 

360.00

2

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ། 

300.00

3

འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས།

360.00

4

ཁྲི་པད་མ་ཚེ་རིང་།

360.00

5

 ཙ་ཡུས་སངས་རྒྱས།

360.00

6

 མཁར་འབུམ། 

366.00

7

  ཁྲི་དགེ་འདུན་ཡེ་ཤེས།

100.00

8

  མགར་པད་མ།

300.00

9

 རྭ་རྒྱ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

300.00

 

  སྤྱི་བསྡོམས།

  2806.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

འཆི་མེད་རིག་འཛིན། 

200.00

2

བནྡེ་ཚེ་རིང་།  

300.00

3

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

113.00

4

གིན་ཐར་རྒྱལ།

200.00

5

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ།

360.00

6

ཀུན་དགའ།

213.00

7

རིན་ཆེན་ཡག

360.00

8

བཟང་བོ་རྒྱ་མཚོ།

113.00

9

སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

370.00

10

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན།

200.00

11

པདྨ་འབུམ།

300.00

12

ཚེ་སྦྱིན།

200.00

13

དོན་འགྲུབ་རྒྱལ།

200.00

14

ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

200.00

15

ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ།

360.00

16

བློ་བཟང་འཕགས་པ།

200.00

17

འཇམ་དབྱངས་དར་རྒྱས།

105.00

18

ལུང་རྟོགས། 

400.00

19

ཆོས་འཕགས།

200.00

20

བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

130.00

21

རྒྱལ་མཚན།

200.00

22

བསྟན་འཕེལ་རྡོ་རྗེ།

360.00

23

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ།

360.00

24

འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས།

360.00

25

ཨ་རྟ།

100.00

26

འཇིགས་མེད་བཤད་སྒྲུབ།

200.00

27

འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ།

361.00

28

བསམ་གཏན།

200.00

29

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གྲགས།

300.00

30

བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས།

100.00

31

མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་།

300.00

32

ལུང་རིགས་ཆེ།

360.00

33

འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ།

200.00

34

མཁས་གྲུབ།

360.00

35

སྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན།

300.00

36

དཔལ་གྱི་སེངྒེ་། 

103.88

 

སྤྱི་བསྡོམས།

8888.88

 

 

 

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།

360.00

2

བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།

50.00

3

བློ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ།

100.00

4

འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན།

360.00

5

མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་། 

200.00

6

དབང་ལྡན།

400.00

7

འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པ།

500.00

8

ལམ་བཟང་།

111.00

9

ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ།

100.00

10

ཟླ་ཟེར།

100.00

11

རྟ་མགྲིན་ཐར།

100.00

12

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ།

100.00

13

འཇིགས་མེད་དགེ་ཚོགས།

66.00

14

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ།

55.00

15

རྡོ་ཐར་རྒྱལ།

50.00

16

ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

300.00

17

བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས།

300.00

18

ཉི་མ་འོད་ཟེར།

300.00

19

ཚེ་རྡོར།

200.00

20

རྡོ་རྗེ་ཕུ་ཚོགས།

100.00

21

འཇམ་དབྱངས་ཚེ་བརྟན།

100.00

22

ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར།

100.00

23

ངག་དབང་ཤེས་རབ།

100.00

24

གཡང་བྷ་བཀྲ་ཤིས།

50.00

25

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

360.00

26

འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

100.00

27

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ། 

50.00

28

བྱམས་པ། 

40.00

29

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། 

20.00

30

རྡོ་རྗེ་ཐར་སྒོར།

100.00

31

རིན་དར།

200.00

32

ཚེ་དབང་རྒྱལ།

200.00

33

མ་ཅིག་ཚེ་རིང་།

113.00

34

དབང་ཆེན་གྲགས་པ།

40.00

35

སྒྲོལ་མ་ཚེ་རིང་།

50.00

36

ཐུགས་རྗེ་སྐྱབས།

50.00

37

འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ།

100.00

38

ཀླུ་ཆུའི་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

365.00

39

རྨ་ཆུའི་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

360.00

40

ཀླུ་ཆུའི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

100.00

41

ཅོ་ནེའི་ཨ་འཁོར་འཕྲིན་ལས།

100.00

42

ཁོ་ཚེའི་ཚེ་དཔལ་ཕོངས་སེལ།

100.00

43

རྨ་ཆུའི་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།

400.00

44

ཅོ་ནེའི་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ།

100.00

45

ཅོ་ནེའི་འཇམ་དབྱངས།

100.00

46

ཅོ་ནེའི་འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ།

100.00

47

གཙོས་ཆོས་འཛིན།

200.00

48

རྨ་ཆུའི་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།

100.00

49

ཧོར་ཚང་དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

150.00

50

རྡོ་དཀར་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ།

400.00

51

ཅོ་ནེའི་དགེ་འདུན།

100.00

52

ཀུན་འཛོམས།

100.00

53

ཀུན་འཕེལ།

100.00

54

བདེ་གསལ།

100.00

55

ན་གཞོན་གླུ་བ་བསྟན་ཚེ།

100.00

56

སྟོབས་ཆེན།

100.00

57

མེ་རི།

52.00

58

ནོར་ཁོ།

100.00

59

པ་སངས།

113.00

60

ལྷ་མཆོག

100.00

61

ཚེ་བསམ།

133.33

62

འཇམ་བློ 

50.00

63

ཉི་མ་འབུམ།

100.00

64

བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།

100.00

65

ཤེས་རབ་ཉི་མ།

50.00

66

བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

30.00

67

པ་སངས་དོན་གྲུབ།

130.00

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།

འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

ངག་དབང་།

འཇམ་དབྱངས་ཚེ་བརྟན།

ཚེ་བརྟན་དབང་ཕྱུག

ཨྱོན་རབ་གསལ།

པདྨ་འོད་འབར།

རིན་ཆེན་གྲགས་པ།

ཐུབ་བཟང་།

ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ།

དཀོན་མཆོག་ཚེ་དབང་།

དངོས་གྲུབ་ཚེ་བརྟན།

113.00

136.00

100.00

100.00

100.00

50.00

50.00

100.00

100.00

30.00

30.00

30.00

 

བསྡོམས་དངུལ།

10717.33

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་དང་བོ།

1

དམུ་དགེ་ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

400.00

2

དབྱིག་གཉེན།

360.00

3

བྱམས་པ་དགེ་ལེགས།

360.00

4

ཚེ་མགོན་རྒྱལ།

360.00

5

ཨ་རིགས་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

360.00

6

ཚུལ་ཁྲིམས་རབ་འབྱོར།

200.00

7

བློ་བཟང་མགོན་པོ།

200.00

8

རྟ་མགྲིན་སྐྱབས་ཆེ།

360.00

9

འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།

360.00

10

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ་ཆེ།

360.00

11

མཁའ་འགྲོ་རྒྱལ།

360.00

12

མཁས་བཙུན།

360.00

13

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཕེལ།

361.00

14

ཐོས་བསམ་རྒྱ་མཚོ།

360.00

15

ཨ་འཁོར་ཚུལ་ཁྲིམས།

360.00

16

ཅོ་ནེ་དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ།

360.00

17

ས་དམར་བསོད་ནམས།

300.00

18

འབོ་ར་དཀོན་མཚོག་རྒྱ་མཚོ།

360.00

19

འཆུ་མེད།

200.00

20

བསྟན་པ་རབ་རྒྱས།

10.00

21

རྨ་ལྷོ་ཕུར་བ་སྐྱབས།

400.00

22

གྱི་ལིང་ཡོན་ཏན།

100.00

23

ཚེ་རིང་འབུམ།

100.00

24

ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན།

360.00

25

བསོད་ནམས་དབང་ལྡན།

361.00

26

རྭ་རྒྱ་རྡོ་རྗེ།

100.00

27

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

200.00

28

བློ་བཟང་ཆོས་དར།

500.00

 

ཁྱོན་བསྡོམས།

8472.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

1

གཤེན་ཕྲུག་སངས་རྒྱས།

360.00

2

བོད་ལྗོངས་བསྟན་དགའ།

100.00

3

ཚེ་འབུམ།

50.00

4

མིག་དམར་དོན་གྲུབ།

100.00

5

ཐེ་བོ་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

360.00

6

སྐལ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས།

360.00

7

 དྷཱིཿཕུ་འཇམ་དབྱངས།

100.00

8

ཨ་ཁུ་ངག་བརྩོན།

360.00

9

བློ་བཟང་ལེགས་བཤད།

360.00

10

སྐལ་བཟང་ཤེས་རབ།

200.00

11

སྐལ་བཟང་བསོད་ནམས།

360.00

12

པདྨ་རྡོ་རྗེ།

300.00

13

བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།

100.00

14

དགེ་འདུན་ཆོས་གྲགས། 

360.00

15

འཇིགས་མེད་གྲགས་པ།

400.00

16

འཇམ་དབྱངས་བྱམས་རྩེ། 

100.00

17

འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།

100.00

18

ཆོས་དབྱིངས་རྒྱ་མཚོ།

100.00

19

ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ།

50.00

20

ཚེ་རིང་ལོ་བརྒྱ།

113.00

21

འཕེལ་རྒྱས།

360.00

22

ཀུན་བཟང་ཚེ་རིང་། 

360.00

23

ཆུ་བཟང་འཕྲིན་ལས།

100.00

24

རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས།

360.00

25

བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

400.00

26

དོན་བྷེ། 

100.00

27

ཀརྨ་ལྷུན་གྲུབ།

20.00

28

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

100.00

29

འཇམ་དབྱངས་ལེགས་བཤད།

360.00

30

གསང་བདག་སྐྱབས།

20.00

31

དོན་འགྲུབ་བཀྲ་ཤིས།

20.00

32

ཀེ་ཐོ་སྐྱབས།

100.00

33

སྐྱེ་རྒུ་དོན་གྲུབ།

167.00

34

ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན།  རེབ་ས་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

100.00

35

སྡོམས་སྒོར། 

6900.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་ཉི་ཤུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་དང་བོ།

1

སྟག་ལོ།

360.00

2

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

400.00

3

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།

366.00

4

མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

360.00

5

ཤ་བོ་རྟ་མགྲིན།

360.00

6

ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ།

360.00

7

ཐེ་བོ་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

365.00

8

ནུས་ལྡན་གཞན་ཕན་ཀུན་གསལ།

365.00

9

ཀླུ་མགོན་རྒྱལ།

100.00

10

དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

300.00

11

བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

360.00

12

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

200.00

13

ལུང་རྟོགས་རྒྱ་མཚོ།

100.00

14

ཨོ་རྒྱན་སྐྱབས།

360.00

15

ཀིརྟི་སྐྱབས།

360.00

16

དཀོན་མཆོག

50.00

17

ལྷ་མཆོག

300.00

18

མགོན་པོ་དོན་འགྲུབ།

100.00

19

ཚེ་འབུམ་རྡོ་རྗེ།

50.00

20

དྷཱི་དབང་།

100.00

21

ཐེམ་ཆེན་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

100.00

22

རྣམ་མཁྱེན་རྒྱལ།

100.00

23

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

50.00

24

བསོད་ནམས་དབང་བོ།

100.00

25

བསྟན་པའི་ཉི་མ།

50.00

26

ཤེས་རབ་རྡོ་རྗེ།

50.00

27

ཡོན་ཏན་འོད།

360.00

28

ནོར་བུ་བཟང་བོ།

50.00

29

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

100.00

30

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ།

150.00

31

དཀོན་མཆོག་ཡོན་ཏན།

360.00

 

ཁྱོན་བསྡོམས།

6786.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་ཉི་ཤུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

1

འཇིགས་མེད་དཔལ་བཟང་། 

113.00

2

ཁོ་ཚེ་བློ་གསལ།

360.00

3

གུར་མགོན་སྐྱབས། 

100.00

4

མཁར་འབུམ།

150.00

5

འབུམ་སྐྱབས་ཚེ་རིང་།

100.00

6

རྭ་རྒྱ་གདུཊ་དཀར་སྐྱབས།

100.00

7

སྡེ་དགེ་ཉི་འབྲུག

100.00

8

བྱམས་པ་དོན་གྲུབ།

100.00

9

དོན་གྲུབ།

100.00

10

འཇིགས་བྱང་།

100.00

11

རིག་འཛིན་དབང་ཕྱུག

100.00

12

གཙང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

100.00

13

འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས།

50.00

14

མཆོག་གསུམ་སྐྱབས།

50.00

15

ཕུར་བ་སྐྱབས།

50.00

16

ནམ་མཁའ།

100.00

17

ལྷག་པ།

100.00

18

རྫ་བསོད་ནམས་མགོན་པོ།

100.00

19

ལེགས་བྲིས།

50.00

20

ཐེམ་ཆེན་སྐལ་བཟང་།

100.00

21

འཇིགས་བྱེད་ཚེ་རིང་།

50.00

22

ཟླ་བ་ཡར་ཀོ།

50.00

23

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

50.00

24

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ།

50.00

25

བསྟན་འཛིན་མཁས་གྲུབ།

50.00

26

རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

100.00

27

དཀོན་བཀྲ།

50.00

28

མགོན་པོ་ཆོས་རྒྱལ།

50.00

29

དམེ་ཤུལ་སངས་རྒྱས།

150.00

 

ཁྱོན་བསྡོམས།

2723.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་ཉེར་གཅིག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་དང་བོ།

1

པ་ཏྲ་རྒྱ་མཚོ།

20.00

2

འཇམ་དབྱངས་བདེ་ལེགས།

100.00

3

མགོན་པོ་དགྲ་འདུལ།

100.00

4

ཀུན་དགའ།

370.00

5

ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

301.00

6

ཡོན་ཏན་ལྷུནགྲུབ།

100.00

7

བྱམས་པ་དགེ་ལེགས།

200.00

8

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

100.00

9

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

100.00

10

རྟ མགྲིནརྡོ་རྗེ།

111.00

11

པདྨ་བསམ་གྲུབ།

150.00

12

ཀླུ་སྒྲུབ།

100.00

13

ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ།

100.00

14

བློ་རྣམ།

100.00

15

དགེ་ལེགས་ཆོས་གྲུབ།

50.00

16

རིག་གྲོལ་བརྒྱད་ལྡན།

100.00

17

དཔལ་ཆེན།

100.00

18

བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས།

100.00

19

ཆོས་འབྱོར།

110.00

20

རྡོ་རྗེ་དོན་གྲུབ།

100.00

21

ཨ་བརྒྱ།

113.00

22

དཔལ་ལྡན།

113.00

23

ཤེས་རབ་ཉི་མ།

50.00

24

བསྟན་འཛིན་མཁྱེན་རབ།

100.00

25

ཐུབ་བསྟན་མགོན་པོ།

100.00

26

འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས།

360.00

27

ནོར་བུ་བསམ་གྲུབ།

100.00

28

རིག་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

100.00

29

ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།

100.00

30

རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

100.00

31

གངས་རི་རྒྱལ་མཚན།

100.00

32

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

100.00

33

འབུམ་སྐྱབས།

100.00

34

བསམ་གྲུབ།

100.00

35

སྤེན་པ་བཀྲ་ཤིས།

100.00

36

ལྷ་སྐྱབས།

100.00

37

ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས།

100.00

38

སྐལ་བཟང་རྒྱལ།

100.00

39

སངས་རྒྱས་སྐྱབས།

100.00

40

ཐུབ་བསྟན་བསོད་ནམས།

100.00

41

བཀྲ་ཤིས།

113.00

42

མཐོང་དགའ།

50.00

43

བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།

137.6

44

ནོར་བུ་རྒྱལ།

400.00

45

སྐལ་བཟང་ནོར་བུ།

100.00

46

འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།

50.00

47

རྟ་མགྲིན་སྐྱབས།

30.00

48

བློ་བཟང་རིན་ཆེན།

200.00

49

པད་མ་ཚེ་རིང་།

50.00

50

བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།

50.00

51

འཇམ་དཔལ།

30.00

52

བསྟན་འཛིན་འཕྲིན་ལས།

100.00

53

རབ་བརྟན

137.6

 

བསྡོམས་སྒོར།

6256.00

༢༠༡༨ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་ཉེར་གཅིག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

1

ཀླུ་སྒྲུབ།

360.00

2

འཕགས་པ་སྐྱབས།

360.00

3

རྟ་མགྲིན།

50.00

4

སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

50.00

5

འཇིགས་མེད།

100.00

6

མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།

100.00

7

གུ་རུ་ཆོས་དབང་།

360.00

8

བཀྲ་ཤིས།

50.00

9

རིག་འཛིན་ཚེ་རིང་།

50.00

10

བློ་བཟང་གྲགས་པ།

360.00

11

བཀྲ་ཤིས་རྒྱལ།

50.00

12

སྨོན་ལམ་རྒྱ་མཚོ།

50.00

13

དབང་བསྟན།

50.00

14

བློ་མཁས།

50.00

15

བློ་བཟང་བསྟན་པ། ཆུང་།

100.00

16

རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ།

50.00

17

ཀླུ་བྱམས་རྒྱལ།

150.00

18

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།འབྲིང་།

50.00

19

དོན་བཀྲ།

50.00

20

ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།

120.00

21

ཀེ་ཐོ་སྐྱབས།

50.00

22

ཐུབ་བསྟན་ལུང་རྟོགས།

50.00

23

ཚེ་རིང་ཐར།

50.00

24

བློ་ཤེར།

100.00

25

ངག་དབང་།

50.00

26

བློ་བཟང་ཉི་མ།

50.00

 

ཁྱོན་སྒོར།

2910.00

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་གི་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་བཀའ་དྲིན་མཚོན་བྱེད་དུ་རང་མོས་སྒོས་སློབ་གསོའི་མཐུན་རྐྱེན་ཐད་ཞལ་འདེབས་སྒོར་18439321.00ཕུལ་ཏེ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་བར་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱུན་ལས་རྣམས་གཙོས་དགེ་སློབ་ལས་བཟོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཞུ་བ་དང་ཆབས་གཅིག་ཁྱེད་ཅག་གི་ལས་བསོད་རླུང་རྟ་རྒྱས་པ་དང་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ་ཞུ།

ཞེས་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།2019.1.30 ཉིན།


སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། སློབ་གྲྭའི་དབུ་བཞུགས་ལྷན་ཚོགས།
གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཞིབ་དཔྱད་པ། འོད་ཟེར་བཟང་བོ། སྦྲ་ནག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབའ་སྣང་གྲོལ། བསོད་ནམས་རབ་སྣང་། འཕྲིན་ལས་ཉི་མ། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས། དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 1 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན། བཤེར་གྲངས། he7k བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།      
 
  གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བ།   སྤེལ་མཁན།: ཡུལ་ཅར་བ། སྤེལ་དུས:2020/10/2
ངོ་བཀའ་དྲིན་ཆེ
  པར་ངོས1/1 པར་ཡོད།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
13460234
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:QQ:516617821
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།