ཨ་རིག་དཔལ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཡི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།
  ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2022 ལོའི་ཟླ 6 ཚེས 27 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།» གཙོ་ངོས།» འོས་སྦྱོར་གླིང་། »ཨ་རིག་དཔལ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཡི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།
ཨ་རིག་དཔལ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཡི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས། སྤེལ་དུས 2017-09-28ལྟ་ཀློག (4024)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།པར་འདེབ།

ཨ་རིག་དཔལ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ཡི་པར་རིས་བདམས་བཀོད།

    ཕ་ཡུལ་མཚོ་བྱང་ཨ་རིག  དགོན་པ། ཨ་རིག་དགོན་ཆེན་དགའ་ལྡན་ཆོས་འཕེལ་གླིང་། དངོས་མིང་། དཔལ་མཆོག་རྡོ་རྗེ། སྤྱི་ལོ ༡༩༩༤ ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༡༡་ཚེས་༡ཉིན་སྐྱེས། རང་ལོ་དྲུག་ནས་རབ་ཏུ་བྱུང་། ལོ་བཅུ་བདུན་པར་དགོན་པའི་ཚོགས་འདོན་ཆོ་ག་ཆོས་སྤྱོད་སོགས་ཆ་ཚང་བློ་རྒྱུགས་ལ་སྤྲད། དེ་ནས་ཁུ་ལོ་གཉིས་དང་དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་བཀའ་དྲིན་ལས་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་ཞུགས་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོ་སྤྲད། མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ནས་མི་ལོ་ལྔ་ལ་བཀའ་དྲིན་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་བཤེས་གཉེན་དག་ལས་ཐུན་མོང་རིག་གནས་སྐོར་ལ་སྦྱངས་པའི་བསོད་ནམས་ལྡན།རྭ་རྒྱ་དགོན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར།

གཞོན་པའི་སྒྱུ་རྩལ།

མཚན་མོའི་བར་སྐོར།


སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། སློབ་གྲྭའི་དབུ་བཞུགས་ལྷན་ཚོགས།
གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཞིབ་དཔྱད་པ། འོད་ཟེར་བཟང་བོ། སྦྲ་ནག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབའ་སྣང་གྲོལ། བསོད་ནམས་རབ་སྣང་། འཕྲིན་ལས་ཉི་མ། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས། དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 0 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན། བཤེར་གྲངས། oldr བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།      
 
མིག་སྔར་འདི་རུ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་མ་བྱུང་།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
11316325
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:www.jmjzjy@126.com
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།