༢༠༡༦ལོར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།
  ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2022 ལོའི་ཟླ 6 ཚེས 27 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།» གཙོ་ངོས།» མཐར་ཕྱིན་འོས་སྦྱོར། »༢༠༡༦ལོར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འད
༢༠༡༦ལོར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས། སྤེལ་དུས 2017-01-01ལྟ་ཀློག (8791)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།པར་འདེབ།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་དང་བོའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མཚན།

ཞལ་འདེབས་གྲངས།

གསལ་བཤད །

1

ཕུན་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

2

འོད་ཟེར་བཟང་བོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

3

སྟག་སྐྱབས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

4

བློ་བཟང་ཉི་མ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

5

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

6

སྐལ་བཟང་ལུང་རྟོགས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

7

བློ་བཟང་བདེ་ལེགས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

8

ལྷུན་གྲུབ་རྒྱལ་མམཚན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

9

ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་ཚོགས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

10

དགེ་འདུན་བསམ་གཏན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

11

བཟོད་པ་བཟང་བོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

12

པདྨ་དོན་གྲུབ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

13

བསྟན་པ་བློ་གྲོས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

14

ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་པ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

15

དགེ་འདུན་འཇམ་དབྱངས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

16

བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

17

འབྲུག་འབུམ་རྒྱལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

18

ཤེར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་སྐབས་དང་བོའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་དངུལ་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼6560 .00 ༽ འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།   འོད་ཟེར་བཟང་བོ།      དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་གཉིས་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མཚན།

ཞལ་འདེབས་གྲངས།

གསལ་བཤད །

1

ཤེར་ཁོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

2

མགོན་པོ་རྒྱལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

3

དོན་ལྡན་རྒྱལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

4

གནམ་ལྷ་རྒྱལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

5

ཀུན་དགའ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

6

ཆོས་མགོན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

7

འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

8

ཀརྨ་ལམ་བཟང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

9

གསེར་འབུམ་རྒྱལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

10

གུ་རུ་སྐྱབས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

11

དཔའ་འབུམ་རྒྱལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

12

དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

13

འཇམ་དབྱངས་ཀླུ་སྒྲུབ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

14

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

15

ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

16

དཀོན་མཆོག་འབངས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་གཉིས་པ་དང་གསོ་རིག་སྐབས་དང་བོའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་དངུལ་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼5760 .00 འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།    འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།       དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་གསུམ་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མཚན།

ཞལ་འདེབས་གྲངས།

གསལ་བཤད །

1

སྨོན་ལམ་བཟང་བོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

2

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

3

གཞན་དོན་རྒྱ་མཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

4

གྲོལ་སྡེ་རྒྱ་མཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

5

གང་བོ་རྒྱ་མཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

6

དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།

༥༤༠

འབྱོར་ཟིན།

7

འཕྲིན་ལས་བཟང་བོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

8

འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

9

ཡི་དམ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

10

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

11

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་གསུམ་པའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼ 4400.00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།    དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།       ངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཞི་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

དྲུང་ཡིག་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

2

སྤྲེལ་ནག་ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

3

མགར་ཁྲོ་རུ་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

4

བལ་ཁོ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

5

མགར་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

6

གཙང་སྐོར་ཐུབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

7

མགར་སྐལ་བཟང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

8

མགར་བསམ་པའི་དོན་འགྲུབ་ཀྱིས་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ཚོགས་དངུལ།

༧༢༠

འབྱོར་ཟིན།

9

དཔའ་ལུང་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

10

ནག་གཟའ་བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

11

ཀླུ་ཚང་བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

12

ཆུ་བ་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཞི་བའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼4800.00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།    བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།       དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་ལྔ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

སྐལ་བཟང་དོན་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

2

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

3

བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

4

འདུ་བྱེད་རྒྱ་མཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

5

འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ།

༡༠༠༠

འབྱོར་ཟིན།

6

ཤེས་རབ་བཟང་བོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

7

དཀོན་མཆོག་བཟང་བོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

8

འཇམ་དཔལ་རྣམ་འཇོམས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

9

གསལ་ལྡན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

10

ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

11

བན་ཤུལ་བྱམས་པ་རྒྱལ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

12

དཀོན་མཆོག་བསྟན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

13

སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

14

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

15

རྟ་ནག་ལུང་རིག

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

16

གཡང་འབུམ་ཚེ་རིང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

17

དགེ་འདུན་རྒྱ་མཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

18

བློ་བཟང་བསྟན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

19

ཨ་རིག་ཁྲི་ཆེན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

20

ཁྲི་སེར་ལྷུན་འགྲུབ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་ལྔ་བའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼ 8600.00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།   བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས།     དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་དྲུག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

དཀོན་མཆོག་བསམ་འགྲུབ།

༣༦༥

འབྱོར་ཟིན།

2

མཚན་སྒྲོགས་སྦྱིན་པ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

3

བན་ཤུལ་པད་མ་ཡག

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

4

ཚུལ་ཁྲིམས་བཟང་བོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

5

མེ་རུ་ཚེ་རིང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

6

དམ་ཆོས་ཆུང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

7

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

8

སྐལ་བཟང་དགེ་འཕེལ།

༣༦༦

འབྱོར་ཟིན།

9

དཔལ་བཟང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

10

རྡོ་སྦིས་བརྩོན་འགྲུས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

11

ས་ཚུལ་ཁྲིམས།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

12

སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

13

རྐང་ཚ་འཕྲིན་ལས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

14

འཇིགས་བྱེད།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

15

དཀོན་མཆོག

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

16

དོན་གྲུབ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

17

བན་ཤུལ་འབུམ་རྩེ་ཡག

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

18

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

19

རྫ་ཤུལ་བློ་བཟང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

20

བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

21

དམ་ཆོས་ཆེ།

༦༦༦

འབྱོར་ཟིན།

22

ཚེ་བརྟན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

23

དགེ་འདུན་དར་རྒྱས།

༦༠༠

འབྱོར་ཟིན།

24

སྐལ་བཟང་གཞོན་ནུ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

25

བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

26

གཙང་རྣམ་དཀར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

27

ཁང་སར་བརྩོན་འགྲུས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼ 10857.00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།   བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ།      དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བདུན་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

ཡང་གསེང་སྐྱབས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

2

ཆོས་སྐྱབས་རྒྱལ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

3

བསྟན་པ་དར་རྒྱས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

4

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས།

༣༧༠

འབྱོར་ཟིན།

5

སྐལ་བཟང་རབ་རྒྱས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

6

ལུང་རྟོགས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

7

ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

8

ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

9

རིན་ཆེན་འབུམ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

10

རྡོ་བརྟན་རྒྱལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

11

འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

12

རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

13

སྙིང་རྒྱལ་ཐར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

14

མགོན་པོ་སྐྱབས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

15

ལྷ་རིག་རྒྱལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བདུན་པའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼ 5530.00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།   ཀ་རྒྱའི་ལྷ་རིག་རྒྱལ།       དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བརྒྱད་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན།

500

འབྱོར་ཟིན།

2

བསོད་ནམས་མགོན་པོ།

400

འབྱོར་ཟིན།

3

ཆོས་རྒྱ་མཚོ།

400

འབྱོར་ཟིན།

4

ཐུབ་བསྟན་བློ་གྲོས།

400

འབྱོར་ཟིན།

5

སོག་ཆོས།

400

འབྱོར་ཟིན།

6

བསོད་ནམས།

400

འབྱོར་ཟིན།

7

བྱང་ཆུབ།

500

འབྱོར་ཟིན།

8

རྟ་ནག་བཟོད་པ།

400

འབྱོར་ཟིན།

9

ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན།

400

འབྱོར་ཟིན།

10

མཁས་བཟང་།

400

འབྱོར་ཟིན།

11

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ།

400

འབྱོར་ཟིན།

12

སྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས།

400

འབྱོར་ཟིན།

13

འཇམ་དབྱངས་ཕུན་ཚོགས།

400

འབྱོར་ཟིན།

14

རྔ་བ་བློ་བཟང་།

400

འབྱོར་ཟིན།

15

ཆོས་ལྡན།

400

འབྱོར་ཟིན།

16

བསམ་འཕེལ།

400

འབྱོར་ཟིན།

17

རྟ་མགྲིན་ཚེ་བརྟན།

400

འབྱོར་ཟིན།

18

མཛོད་ཤེར།

400

འབྱོར་ཟིན།

19

མཛོད་དགེ་བཟོད་པ།

400

འབྱོར་ཟིན།

20

ཨོ་རྒྱན་ཆུང་།

500

འབྱོར་ཟིན།

21

འཇམ་དབྱངས་བརྩོན་འགྲུས།

400

འབྱོར་ཟིན།

22

མཛོད་དགེ་མཁྱེན་རབ།

1000

འབྱོར་ཟིན།

23

བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན།

400

འབྱོར་ཟིན།

24

ཁ་གྱ་དོན་འགྲུབ།

800

འབྱོར་ཟིན།

25

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

400

འབྱོར་ཟིན།

26

དགེ་འདུན་རབ་ཡངས།

800

འབྱོར་ཟིན།

27

འཇམ་དབྱངས་དཔལ་བཟང་།

400

འབྱོར་ཟིན།

28

གཙུག་ཕུད་རྒྱ་མཚོ།

400

འབྱོར་ཟིན།

29

ཞལ་ཤུལ་དགེ་འདུན།

400

འབྱོར་ཟིན།

30

དཀོན་མཆོག་རྡོ་རྗེ།

400

འབྱོར་ཟིན།

31

འཇིགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ།

400

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བརྒྱད་པའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼14100.00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།   འཇམ་དབྱངས་དཔལ་བཟང་།     དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་དགུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

ཙག་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

2

བཛྲ་སྦྱིན་པ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

3

ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

4

སྐལ་བཟང་བསྟན་འཛིན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

5

གཙོས་བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

6

གཙོས་བློ་གྲོས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

7

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

8

ཨ་སྲས་དུག་སེལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

9

སྐལ་བཟང་ཐོགས་མེད།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

10

ཁྲི་ཀ་ངག་རྒྱམ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

11

མཛོད་བསྟན་འཛིན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

12

མཛོད་གྲགས་པ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

13

མཛོད་ངག་དབང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

14

མཛོད་བཀྲ་རྒྱམ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

15

ཀླུ་ཆུའི་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

16

ལྷ་དཔལ་ཚེ་རིང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

17

བན་ཤུལ་འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

18

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཆེ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

19

རྔ་བ་རིན་ཆེན་དཔལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

20

ཚེ་མགོན་རྒྱལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

21

བསོད་ནམས་དབང་ལྡན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

22

རྩེ་ཁོག་ལྷ་མོ་སྐྱབས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

23

སུ་རིག་རྨ་ཆེན་སྐྱབས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

24

རྩེ་རོང་ཆོས་མཆོག

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

25

རྩེ་ཁོག་འོད་ཟེར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

26

ལུང་རིགས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

27

རྨ་ཆུ་རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

28

རྨ་ཆུ་དཀོན་མཆོག

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

29

རྨ་ཆུ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

30

ཨ་འཛམ་ལྷ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

31

སྐལ་བཟང་རྒྱུ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

32

ཆོས་འབྱོར་རྒྱལ་མམཚན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

33

ཀ་རྒྱ་བློ་བཟང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་དགུ་བའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼ 11880.00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།   ཀ་རྒྱའི་བློ་བཟང་།      དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་རྒྱ་མཚོ།

1000

འབྱོར་ཟིན།

2

རྟ་ནག་ཚུལ་ཁྲིམས།

360

འབྱོར་ཟིན།

3

ཅོ་ནེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

4

རྒན་རྒྱ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན།

360

འབྱོར་ཟིན།

5

བློ་བཟང་ཕྱོགས་གླང་།

360

འབྱོར་ཟིན།

6

བཀྲ་ཤིས་བཟང་བོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

7

སྐལ་བཟང་བློ་གསལ།

360

འབྱོར་ཟིན།

8

ཙ་ཡུས་བཟོད་པ།

360

འབྱོར་ཟིན།

9

ལྷ་མོའི་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ།

400

འབྱོར་ཟིན།

10

ཐང་སྐོར་བློ་བཟང་སྟོབས་ལྡན།

400

འབྱོར་ཟིན།

11

རྒན་གྱ་ཚུལ་ཁྲིམས།

360

འབྱོར་ཟིན།

12

གཙོས་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

360

འབྱོར་ཟིན།

13

ཁྰ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

400

འབྱོར་ཟིན།

14

བྱམས་པ་དོན་འགྲུབ།

360

འབྱོར་ཟིན།

15

རུ་མང་འཇིགས་མེད་དར་རྒྱས།

360

འབྱོར་ཟིན།

16

པདྨ་ཡང་གསང་།

500

འབྱོར་ཟིན།

17

གཙོས་བརྩོན་འགྲུས།

360

འབྱོར་ཟིན།

18

ཁ་གྱ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

19

ཙ་ཡུས་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

20

འཇམ་དབྱངས་བསམ་འགྲུབ།

400

འབྱོར་ཟིན།

21

རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

400

འབྱོར་ཟིན།

22

ལྡོང་བློ་བཟང་སྦྱིན་པ།

400

འབྱོར་ཟིན།

23

རྭ་རྒྱ་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

360

འབྱོར་ཟིན།

24

བློ་བཟང་ཤེས་རབ།

400

འབྱོར་ཟིན།

25

རིག་འཛིན།

400

འབྱོར་ཟིན།

26

དཀོན་མཆོག་འོད་ཟེར།

360

འབྱོར་ཟིན།

27

ཁྲོ་རྒྱལ།

400

འབྱོར་ཟིན།

28

རྩེ་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

360

འབྱོར་ཟིན།

29

ཆུ་བ་འཇམ་དབྱངས།

500

འབྱོར་ཟིན།

30

བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།

400

འབྱོར་ཟིན།

31

ཁྲི་ཀ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

32

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཕེལ།

360

འབྱོར་ཟིན།

33

ངག་དབང་འཕྲིན་ལས།

360

འབྱོར་ཟིན།

34

བློ་བཟང་སྨོན་ལམ།

360

འབྱོར་ཟིན།

35

སྐལ་བཟང་དོན་འགྲུབ།

360

འབྱོར་ཟིན།

36

མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།

400

འབྱོར་ཟིན།

37

སོག་པོ་བསོད་ནམས།

360

འབྱོར་ཟིན།

38

ངག་དབང་བཟང་བོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

39

འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།

100

འབྱོར་ཟིན།

40

གསང་བདག་སྐྱབས།

360

འབྱོར་ཟིན།

41

ངག་དབང་དཔལ་འཛིན།

400

འབྱོར་ཟིན།

42

བློ་གྲོས།

360

འབྱོར་ཟིན།

43

འབའ་མཁྱེན་རབ།

400

འབྱོར་ཟིན།

44

ལེགས་བཤད།

360

འབྱོར་ཟིན།

45

བསོད་རབ།

1000

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་བའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼18020 .00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།   བསོད་རབ།      དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

མཛོད་དགེ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

2

རྩེ་རོང་བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

400

འབྱོར་ཟིན།

3

ཀླུ་ཆུ་རིན་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

300

འབྱོར་ཟིན།

4

བ་ཡན་ཀླུ་རྒྱ་བཀྲ་ཤིས།

1000

འབྱོར་ཟིན།

5

ལྷ་ས་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

500

འབྱོར་ཟིན།

6

སྟག་ཚང་དོན་གྲུབ།

360

འབྱོར་ཟིན།

7

གྱི་ལིང་འཇིགས་མེད།

360

འབྱོར་ཟིན།

8

དགོན་གསར་བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས།

400

འབྱོར་ཟིན།

9

རྩེ་རོང་སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

10

གཅིག་སྒྲིལ་གཏུག་རྒྱལ་ཐུབ་པ།

300

འབྱོར་ཟིན།

11

ཐང་སྐོར་པད་མ་རིག་འཛིན།

300

འབྱོར་ཟིན།

12

ཁ་གྱ་དགེ་འདུན་དར་རྒྱས།

760

འབྱོར་ཟིན།

13

མཛོད་དགེ་སྟག་ལྷ་ལྷ་དོན་གྲུབ།

360

འབྱོར་ཟིན།

14

ས་སྒང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ།

360

འབྱོར་ཟིན།

15

འབའ་ཞོལ་ཁོན་ལྷ་རྒྱལ།

200

འབྱོར་ཟིན།

16

འབའ་རྫོང་དཔལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

200

འབྱོར་ཟིན།

17

རྡོ་དཀར་འཇམ་དབྱངས་བསམ་འགྲུབ།

400

འབྱོར་ཟིན།

18

རྨ་ཆུའི་བློ་བཟང་།

360

འབྱོར་ཟིན།

19

མཛོད་དགེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཛོ།

400

འབྱོར་ཟིན།

20

རྨ་ཆེན་འཕགས་པ་སྐྱབས།

360

འབྱོར་ཟིན།

21

འབའ་རྫོང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན།

360

འབྱོར་ཟིན།

22

དགའ་བདེ་བསམ་འགྲུབ།

200

འབྱོར་ཟིན།

23

འབའ་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

360

འབྱོར་ཟིན།

24

སྐྱི་བློ་གྲོས།

360

འབྱོར་ཟིན།

25

རྨ་ཆེན་པདྨ་བཀྲ་ཤིས།

360

འབྱོར་ཟིན།

26

རྭ་རྒྱ་བློ་བཟང་འོད་ལྡན།

360

འབྱོར་ཟིན།

27

རྨ་ཆེན་ཚེ་ཐར་འབུམ།

360

འབྱོར་ཟིན།

28

འབའ་རྫོང་མཁས་གྲུབ་བཟང་བོ།

200

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼ 10600.00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།   རྭ་རྒྱ་བློ་བཟང་འོད་ལྡན།    དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

དཔལ་མགོན་ཚེ་རིང་།༼བླ་བྲང༽

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

2

བསྟན་འཛིན།༼གཙོས༽

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

3

འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས༼རྒན་གྱ༽

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

4

དགེ་འདུན།༼ཅོ་ནེ༽

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

5

སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།༼རྐང་ཚ༽

༣༦༦

འབྱོར་ཟིན།

6

སངས་རྒྱས་ཚེ་བརྟན།༼ཀླུ་ཆུ༽

༡༠༠༠

འབྱོར་ཟིན།

7

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།༼མཚོ་ལྷོ༽

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

8

ངག་དབང་སྐལ་བཟང་།༼དཔའ་ལུང་༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

9

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།༼མཛོད་དགེ༽

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

10

ངག་དབང་གྲགས་པ།༼ཀླུ་ཆུ༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

11

བསམ་འགྲུབ།༼ཨ་རིག༽

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

12

རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།༼ཨ་མཆོག༽

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

13

དམ་ཆོས་བསམ་འགྲུབ༼ཨ་རིག༽

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

14

གཟུངས་མཆོག༼རྭ་རྒྱ༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

15

བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།༼སྐུ་འབུམ༽

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

16

ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།༼ཁོ་ཚེ༽

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

17

རབ་བརྟན་༼གཙང་དགོན༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

18

འཇམ་དབྱངས་འོད་ཟེར།༼རྭ་རྒྱ༽

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

19

ཆོས་རྒྱམ༼རྨ་ཆུ༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

20

སློབ་མ་མ་ཡིན་པའི་རིགས་ཞེན་ཅན།སྨན་པ་མརྒད༼རྨ྄་ཆུ༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

21

ཆོས་འབྱོར༼དཔའ་ལུང་།༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

22

མ་ཅིག་སྐྱབས༼རྨ་བྱང་།༽

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

23

ཀུན་དགའ༼རྔ་བ༽

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

24

འབྲུག་པ་བཀྲ་ཤིས༼ཨ་མཆོག༽

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

25

ཆོས་སྐྱབས༼རྭ་རྒྱ༽

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

26

དཔལ་ལྡན་སྟོབས་རྒྱལ༼རྭ་རྒྱ༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

27

སྒྲོལ་དཀར་སྐྱབས་༼རྨ་ཆུ༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

28

དཔལ་བཟང་༼ཨ་རིག༽

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

29

བསྟན་འཛིན༼ཧོར་གཙང་༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

30

གཟུགས་མཛེས༼གཙང་དགོན༽

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

31

བློ་བཟང་༼ཧོར་གཙང༽

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

32

འཇམ་དབྱངས་༼རྐང་ཚ༽

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

33

མགོན་རྡོར་༼ཐང་སྐོར༽

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

34

སྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤིས༼ཨ་རིག༽

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

35

ཚུལ་ཁྲིམས་ཉི་མ༼མགོ་ལོག༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

36

འཇིགས་མེད་ཆོས་འཛིན༼རྩེ་ཁོག༽

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

37

གླིང་སྲས། ༼ སྡེ་དགེ།༽

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

38

ཤཱཀྱ༼མཛོད་དགེ༽

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

39

དགེ་འདུན་བསྟན་དར༼རྭ་རྒྱ༽

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

40

རབ་བརྟན༼གཙོས༽

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

41

འཕྲིན་ལས༼རྒན་གྱ༽

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼12426 .00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།  མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ།     དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

2

ཚེ་དཔལ་སྐྱབས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

3

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

༣༦༥

འབྱོར་ཟིན།

4

འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མེ།

༣༦༦

འབྱོར་ཟིན།

5

འཕྲིན་ལས་ཉི་མ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

6

མགོན་པོ་སྐྱབས།

༣༦༥

འབྱོར་ཟིན།

7

ཀླུ་བྷེ།

༣༧༠

འབྱོར་ཟིན།

8

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

9

བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

10

རྨ་ཆུའི་བསམ་གཏན།

༣༦༥

འབྱོར་ཟིན།

11

རྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུབ།

༣༦༥

འབྱོར་ཟིན།

12

བསོད་ནམས་དཔལ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

13

བསོད་མཁས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

14

ཤེས་རབ་བཟང་བོ།

༣༦༥

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼5316 .00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།  བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན།    དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅུ་བཞི་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་དང་བོ།

1

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ།    མདོ་ལ་རྫོང་རྫ་དམར་སྒོ་མེ་དགོན་པ།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

2

འཇིགས་མེད་བློ་གསལ། བསང་ཆུ་རྫོང་དམེ་ཤུལ་ཐང་སར་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

3

རྒྱལ་མཚན་བསྟན་པ།  མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་གཙང་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

4

བློ་བཟང་སངས་རྒྱས།  རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་གཅའ་རུ་བ་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

5

ལྷ་མགོན།   མདོ་ལ་རྫོང་མཁར་དམར་གྲོང་རྡལ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

6

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།     བསང་ཆུ་རྫོང་གཏེར་ལུང་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

7

བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ།     གཅན་ཚ་རྫོང་ལ་མོ་བདེ་ཆེན་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

8

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།   རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

9

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།    དགའ་བདེ་རྫོང་གཙང་སྐོར་ཞོལ་མ།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

10

བློ་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།  མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་དབལ་བན་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

11

འཇིགས་མེད་ཚེ་བརྟན།   མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ཆུ་ཁ་མ་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

12

ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ།    མདོ་ལ་རྫོང་ཨ་རིག་དགོན་ཆེན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

13

མགོན་པོ་རྒྱལ།      མདོ་ལ་རྫོང་མཁར་དམར་གྲོང་རྡལ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

14

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཛིན།མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་བེ་ཤིང་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

15

ཧོར་གཙང་ཤེས་རབ། བསང་ཆུ་རྫོང་ཆུ་སྔོན་ཡེ་གེ་ཐང་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

16

ལྷ་ཚེ་འགྲུབ།     མཛོད་དགེ་རྫོང་བབ་བཟོ་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

17

བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཆེ་བ།    མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

18

ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན།      རྨ་ཆུ་རྫོང་དབལ་བན་རྙིང་མ་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

19

བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།  མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་སུམ་མདོ་ཡུལ་ཚོ།

༤༦༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་བཞི་བའི་འཛིན་གྲྭ་དང་བོས་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼7140 .00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།  བློ་གསལ །    དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅུ་བཞི་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

1

ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

400

འབྱོར་ཟིན།

2

ཨུ་རྒྱན།

360

འབྱོར་ཟིན།

3

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ།

400

འབྱོར་ཟིན།

4

ཐེག་མཆོག

400

འབྱོར་ཟིན།

5

བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ།

370

འབྱོར་ཟིན།

6

སྒྲོལ་མ་སྐྱབས།

360

འབྱོར་ཟིན།

7

བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས།

400

འབྱོར་ཟིན།

8

སྐལ་བཟང་ཉི་མ།

370

འབྱོར་ཟིན།

9

ངག་དབང་གསུང་རབ།

400

འབྱོར་ཟིན།

10

རྒྱལ་མཚན།

370

འབྱོར་ཟིན།

11

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

360

འབྱོར་ཟིན།

12

བནྡེ་སྐྱབས།

370

འབྱོར་ཟིན།

13

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

14

ལེགས་བཤད་སེང་བཟང་།

400

འབྱོར་ཟིན།

15

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

360

འབྱོར་ཟིན།

16

དཀོན་མཆོག་ཆོས་རྒྱན།

400

འབྱོར་ཟིན།

17

བླ་མ་ཚེ་རིང་།

200

འབྱོར་ཟིན།

18

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།

370

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་བཞི་བའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼6650 .00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།  དཀོན་མཆོག་ཆོས་རྒྱན།   དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

སོ་ནག་འཇིགས་མེད་བློ་གྲོས།

༡༢༠

འབྱོར་ཟིན།

2

མཛེས་དགའ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

3

ཨ་ལགས་བློ་བཟང་ལེགས་བཤད།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

4

ཁྲི་ཀ་དཀོན་མཆོག

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

5

ལྷ་ས་བློ་སྐྱེས།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

6

ཐུབ་བསྟན་ཀུན་རྣམ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

7

རྨོག་འཇའ་བྷོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

8

འཛིན་དཔོན་བྱམས་པ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

9

ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

10

རྨ་བསོད་ནམས།

༡༡༣

འབྱོར་ཟིན།

11

ཡར་འཕེལ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

12

འབོ་ར་དཀོན་མཆོག

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

13

མགོན་པོ་སྐྱབས།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

14

བསྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

15

རྔ་བ་ཚེ་བྷོ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

16

ཀུན་བཟང་དགའ་བ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

17

རྭ་རྒྱ་དཀོན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

18

འཇམ་དཔལ།

༡༡༣

འབྱོར་ཟིན།

19

རྡོ་རྗེཐར།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

20

བློ་བཟང་དབྱིག་གཉེན།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

21

ཆབ་ཆ་བསོད་ནམས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

22

ངག་དབང་ཆོས་རྗེ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

23

འཁོར་བསྒྱུར།

༡༡༣

འབྱོར་ཟིན།

24

བྱམས་པ་ཐར།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

25

པདྨ་དབང་ཆེན།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼5200 .00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།   པདྨ་དབང་ཆེན།   དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་དང་བོ།

1

འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས །

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

2

དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

3

སྐལ་བཟང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

4

དཀོན་མཆོག་ཉི་མ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

5

རྡོ་རྗེ་འཕགས་མོ།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

6

སྐལ་བཟང་ཡར་འཕེལ།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

7

བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་དང་བོའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼2160 .00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།   བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན།    དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

1

སྟོང་བསམ་གཏན།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

2

གསུང་རབ།

༣༦༥

འབྱོར་ཟིན།

3

མཁར་འབུམ།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

4

ངག་དབང་ཐོག་མེད།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

5

འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

6

ཁྲི་པད་མ་ཚེ་རིང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

7

ཁྱ་དགེ་སངས་རྒྱས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

8

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼2665.00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།  མགར་པདྨ །    དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

འཆི་མེད་རིག་འཛིན།

200

འབྱོར་ཟིན།

2

བཟང་བོ་རྒྱ་མཚོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

3

རིན་ཆེན་ཡག

200

འབྱོར་ཟིན།

4

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

5

སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།

370

འབྱོར་ཟིན།

6

ཚེ་རིང་རྣམ་རྒྱལ།

370

འབྱོར་ཟིན།

7

འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ།

300

འབྱོར་ཟིན།

8

ལུང་རིགས་ཆེ།

200

འབྱོར་ཟིན།

9

བཀྲ་ཚེ།

300

འབྱོར་ཟིན།

10

ལུང་རྟོགས།

400

འབྱོར་ཟིན།

11

འབོ་ར་བསམ་གཏན།

200

འབྱོར་ཟིན།

12

འབོ་ར་ཚུལ་ཁྲིམས།

200

འབྱོར་ཟིན།

13

ཆོས་སྐྱོང་འགྱུར་མེད།

200

འབྱོར་ཟིན།

14

མཁས་གྲུབ།

300

འབྱོར་ཟིན།

15

དཔལ་ཆེན་སེངྒེ་།

340

འབྱོར་ཟིན།

16

འཇམ་དཔལ་བཟང་བོ།

200

འབྱོར་ཟིན།

17

རྒྱལ་མཚན།

300

འབྱོར་ཟིན།

18

འཇིགས་མེད་བཤད་སྒྲུབ།

200

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼5000.00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།  ཆོས་སྐྱོང་འགྱུར་མེད།  དཔལ་ཆེན་སེངྒེས།  དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

1

དགེན་ཨེ་ཀ་སངས་རྒྱས།

100

འབྱོར་ཟིན།

2

ཚེ་རྡོར།

300

འབྱོར་ཟིན།

3

ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།

300

འབྱོར་ཟིན།

4

བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས།

200

འབྱོར་ཟིན།

5

ཉི་མ་འོད་ཟེར།

200

འབྱོར་ཟིན།

6

རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས།

100

འབྱོར་ཟིན།

7

ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར།

100

འབྱོར་ཟིན།

8

ངག་དབང་ཤེས་རབ།

100

འབྱོར་ཟིན།

9

འཇམ་དབྱངས་ཚེ་བརྟན།

50

འབྱོར་ཟིན།

10

གཡང་བྷ་བཀྲ་ཤིས།

50

འབྱོར་ཟིན།

11

མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་།

300

འབྱོར་ཟིན།

12

འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན།

360

འབྱོར་ཟིན།

13

དབང་ལྡན།

400

འབྱོར་ཟིན།

14

ཅོ་ནེ་གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

15

རྡོ་དཀར་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

16

ཀླུ་ཆུའི་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༥

འབྱོར་ཟིན།

17

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

18

ཅོ་ནེ་འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

19

རྨ་ཆུ་བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

20

རྨ་ཆུ་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

21

ཁོ་ཚེ་ཚེ་དཔལ་ཕོངས་སེལ།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

22

བླ་བྲང་དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།

༡༥༠

འབྱོར་ཟིན།

23

གཙོས་ཆོས་འཛིན།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

24

རྨ་ཆུ་བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།

༡༠

འབྱོར་ཟིན།

25

ཅོ་ནེ་དགེ་འདུན།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

26

ཅོ་ནེ་འཇམ་དབྱངས་སྒོར

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

27

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།

360

འབྱོར་ཟིན།

28

ཨ་རིག་དཔལ་མཆོག

700

འབྱོར་ཟིན།

29

བློ་བཟང་ལྷུན་གྲུབ།

200

འབྱོར་ཟིན།

30

ཟླ་བའི་འོད་ཟེར།   སྒོར།

100

འབྱོར་ཟིན།

31

མེ་རི།

50

འབྱོར་ཟིན།

32

འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།

200

འབྱོར་ཟིན།

33

ཡོན་ཏན།

100

འབྱོར་ཟིན།

34

རོང་བོ་བཀྲ་རྒྱམ།

50

འབྱོར་ཟིན།

35

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

50

འབྱོར་ཟིན།

36

བློ་གྲོས་རབ་གསལ།   དགའ་བདེ།

༥༠

འབྱོར་ཟིན།

37

མགོན་དཀར་ཚེ་རིང་། དགའ་བདེ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

38

ནོར་ཁོ།  དགའ་བདེ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

39

ཚེ་རིང་བསམ་འགྲུབ། དགའ་བདེ།

༡༥༠

འབྱོར་ཟིན།

40

ཉི་མ་འབུམ།   དགའ་བདེ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

41

བྱང་སེམས།   དར་ལག      སྒོར

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

42

སྨོན་ལམ་འོད་ཟེར།     རྨ་ཆེན།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

43

གུ་རུ་ཚེ་བརྟན།    རྨ་ཆེན།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

44

འཇིགས་མེད།       རྨ་ཆེན།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

45

ཀུན་བཟང་འཕེལ་རྒྱས།   རྨ་ཆེན།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

46

བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་།  རྨ་ཆེན།

༥༠

འབྱོར་ཟིན།

47

ཤེས་རབ་ཉི་མ།    རྨ་ཆེན།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

48

སྟོབས་ཆེན།      རྨ་ཆེན།

༥༠

འབྱོར་ཟིན།

49

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས། རྨ་ཆེན།

༡༦༢

འབྱོར་ཟིན།

50

ཀུན་འཛོམས་ནོར་བུ།   རྨ་སྟོད།

100

འབྱོར་ཟིན།

51

འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།

113

འབྱོར་ཟིན།

52

བྱང་ཆུབ་ལམ་བཟང་།

365

འབྱོར་ཟིན།

63

འཇམ་དབྱངས་བསྟན་པ།

360

འབྱོར་ཟིན།

54

ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ།

200

འབྱོར་ཟིན།

55

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

100

འབྱོར་ཟིན།

56

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ།

100

འབྱོར་ཟིན།

57

རྟ་མགྲིན་ཐར།

100

འབྱོར་ཟིན།

58

རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན།

100

འབྱོར་ཟིན།

59

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

50

འབྱོར་ཟིན།

60

རྡོ་རྗེ་ཐར།

50

འབྱོར་ཟིན།

61

ཚེ་དབང་རྒྱལ།

100

འབྱོར་ཟིན།

62

སྐལ་བཟང་བསམ་གྲུབ།

100

འབྱོར་ཟིན།

63

མ་ཅིག་ཚེ་རིང་།

100

འབྱོར་ཟིན།

64

རྨེའུ་འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ།

50

འབྱོར་ཟིན།

65

རིན་ཆེན་དར་རྒྱས།

100

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་འཛིན་གྲྭའི་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼11072.00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།  འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།།  དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་དང་བོ།

1

འཇམ་ཆོས།

༣༦༥

འབྱོར་ཟིན།

2

ཀརྨ་ཀླུ་སྒྲུབ།

༡༥༠

འབྱོར་ཟིན།

3

བསོད་དབང་།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

4

འབོར་དཀོན།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

5

ཨ་ཕུལ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

6

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

7

སྟོབས་ལྡན།

༣༠

འབྱོར་ཟིན།

8

བཀྲ་དབང་།

༥༠

འབྱོར་ཟིན།

9

བསྟན་སྐྱོང་།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

10

བྱམས་པ་དགེ་ལེགས།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

11

ཐོས་བསམ།

༡༥༠

འབྱོར་ཟིན།

12

བློ་མགོན་རབ་འབྱོར།

༥༠

འབྱོར་ཟིན།

13

འཇམ་བཀྲ།

༥༠

འབྱོར་ཟིན།

14

ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

15

དམུ་དགེ་ཚེར་དོན།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

16

བཀྲ་ཤིས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

17

བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

18

ཨ་བུ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

19

རྟ་མགྲིན་ཆེ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

20

བསྟན་པ་རབ་རྒྱས།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་འཛིན་གྲྭ་དང་བོའི་ཞལ་འདེབས་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼3170 .00 ༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།  བློ་བཟང་ཆོས་དར།      དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།

༢༠༡༦ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ།

1

ཚེ་རིང་རྒྱལ།

10

འབྱོར་ཟིན།

2

རྒྱ་འཇིགས།

360

འབྱོར་ཟིན།

3

སྐལ་བཟང་བསོད་ནམས།

360

འབྱོར་ཟིན།

4

འཕྲིན་ལས་འོད་གསལ།

360

འབྱོར་ཟིན།

5

དོན་གྲུབ་བཀྲ་ཤིས།

300

འབྱོར་ཟིན།

6

སྐལ་བཟང་སངས་རྒྱས།

360

འབྱོར་ཟིན།

7

ཚེ་འབུམ།

100

འབྱོར་ཟིན།

8

བློ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།

100

འབྱོར་ཟིན།

9

དགེ་འདུན་ཆོས་གྲགས།

100

འབྱོར་ཟིན།

10

འཇམ་དབྱངས་བྱམས་བརྩེ།

100

འབྱོར་ཟིན།

11

བློ་དཔལ།

400

འབྱོར་ཟིན།

12

ཨ་ཁུ་བསོད་ནམས།

360

འབྱོར་ཟིན།

13

དོན་བྷེ།

360

འབྱོར་ཟིན།

14

འཇམ་དབྱངས་དབང་ཕྱུག

150

འབྱོར་ཟིན།

15

བསྟན་དགའ།

100

འབྱོར་ཟིན།

16

སྦྱིན་པ།

360

འབྱོར་ཟིན།

17

གསང་བདག

300

འབྱོར་ཟིན།

18

ཆོས་སྐྱོང་སྐྱབས།

200

འབྱོར་ཟིན།

19

འཇིགས་མེད་འོད་ཟེར།

360

འབྱོར་ཟིན།

20

ཕྱགས་རྡོར་སྐྱབས།

100

འབྱོར་ཟིན།

21

འཇིགས་མེད་གྲགས་པ།

360

འབྱོར་ཟིན།

22

ཨ་ཁུ་ངག་བརྩོན།

300

འབྱོར་ཟིན།

23

སྲས་མཆོག

50

འབྱོར་ཟིན།

24

སྟག་ལོ།

100

འབྱོར་ཟིན།

25

འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།

180

འབྱོར་ཟིན།

26

ཡེ་ཤེས་ཆོས་གྲགས།

300

འབྱོར་ཟིན།

27

རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་རིང་།

100

འབྱོར་ཟིན།

28

སྐལ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

29

སྐལ་བཟང་ཤེས་རབ།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

30

འཕེལ་རྒྱས།

300

འབྱོར་ཟིན།

31

མིག་མར་དོན་གྲུབ།

300

འབྱོར་ཟིན།

32

རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས།

50

འབྱོར་ཟིན།

33

སྐྱེ་རྒུ་དོན་གྲུབ།

149

འབྱོར་ཟིན།

34

རྟ་འགྲིན་དབང་ཕྱུག

100

འབྱོར་ཟིན།

35

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

100

འབྱོར་ཟིན།

36

བློ་བཟང་ལེགས་བཤད།

360

འབྱོར་ཟིན།

37

བདེ་ལྡན།

100

འབྱོར་ཟིན།

38

ཆོས་དབྱིངས།

360

འབྱོར་ཟིན།

39

ཨ་ལག་ཚེ་བརྟན།

200

འབྱོར་ཟིན།

40

གཙང་སྲས།

100

འབྱོར་ཟིན།

41

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

100

འབྱོར་ཟིན།

42

དམེ་བསོད།

200

འབྱོར་ཟིན།

43

མགོན་པོ་སྐྱབས།

200

འབྱོར་ཟིན།

44

ཡི་ལྷ་རྒྱལ།

10

འབྱོར་ཟིན།

45

ཚེ་རིང་ལོ་བརྒྱ།

100

འབྱོར་ཟིན།

46

གཅན་ཡོན།

360

འབྱོར་ཟིན།

47

པདྨ་རྡོ་རྗེ།

44

འབྱོར་ཟིན།

48

ཀུན་ཤེས།

37

འབྱོར་ཟིན།

མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་དགུ་བའི་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པའི་ཞལ་འདེབས་དངུལ་སྒོར་ཁྱོན་བསྡོམས་སྒོར་༼ 10100.00༽འབྱོར་ཟིན།

འགན་ལེན་པ་དང་མཁོ་སྤྲོད་པ།  སྐྱེ་དགུ་དོན་འགྲུབ།    དངུལ་སྤྲོད་ལས་ཁུངས།  ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་གཞུང་ལས་ཁང་།

གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱིས།སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། སློབ་གྲྭའི་དབུ་བཞུགས་ལྷན་ཚོགས།
གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཞིབ་དཔྱད་པ། འོད་ཟེར་བཟང་བོ། སྦྲ་ནག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབའ་སྣང་གྲོལ། བསོད་ནམས་རབ་སྣང་། འཕྲིན་ལས་ཉི་མ། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས། དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 1 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན། བཤེར་གྲངས། da2g བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།      
 
  ༢༠༡༦ལོར་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་སྒོས་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།   སྤེལ་མཁན།: དྲུང་ཡིག་འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས། སྤེལ་དུས:2017/1/4
ཧ་ཅང་ལེགས་པོ་རེད། སློབ་གསོ་སྤེལ་ཐབས་ལ་ཐབས་ལམ་མང་བོ་འདུག དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐད་ནས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཉུང་ཙམ་བྱས་པ་དེས་ཀྱང་མི་རིགས་དང་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཕན་ཞིང་། མི་རང་ཉིད་ཀྱི་དགེ་བའི་ལམ་དཀར་པོ་ཞིག་ཀྱང་རེད་དོ།།
  པར་ངོས1/1 པར་ཡོད།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
11317876
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:www.jmjzjy@126.com
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།