མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་བ།
  ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2022 ལོའི་ཟླ 6 ཚེས 27 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།» གཙོ་ངོས།» མཐར་ཕྱིན་འོས་སྦྱོར། »མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་བ།
མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་བ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཨ་བུ་འབྲོང་། སྤེལ་དུས 2015-07-16ལྟ་ཀློག (2195)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།པར་འདེབ།

  

༄༅།།གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་ལེན་རེའུ་མིག 

                              སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མཚན་ཐོ།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད

བློ་བཟང་ལེགས་བཤད།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢  

ཀརྨ་ཚེ་རིང་།

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

ཀུན་བཟང་དགའ་བ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ནུབ་ཁུལ་གཏེར་ལམ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

རྟ་མགྲིན་སྐྱབས།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

གྱི་ལིང་འཇམ་དབྱངས།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

ངག་དབང་ཆོས་རྗེ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ། 

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཆབ་འགག་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན།

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཐེ་བོ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཆབ་འགག་རྫོང་།

 ༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

དགེ་འདུན་རྒྱལ་མཚན། 

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ཁུལ་ཡ་རྫི་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༡༣

ཚུལ་ཁྲིམས།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

 ༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

དཔལ་གྲགས།

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༡༥

དབང་ལྡན་སྐྱབས།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཧང་ང་རྫོང་། 

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

བློ་བཟང་དབྱིག་གཉེན།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ཁུལ་ཡ་རྫི་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༧

དམེ་བློ་གྲོས།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༨

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཧང་ང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༡༩

ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཧང་ང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༠

ཚེ་རིང་དོན་ཁོ།

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།


༢༡

པདྨ་བཀྲ་ཤིས།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༢

བཀྲ་ཤིས་ཆོས་དར།

མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ཡུལ་ཤུལ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༣

དམེ་ཤུལ་བཀྲ་དོན།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༤

བན་དེ་མཁར།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༥

བཙུན་ཐར་རྒྱལ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཧང་ང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༦

བཟོད་པ་རྒྱ་མཚོ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༧

བསམ་འགྲུབ་ཚེ་རིང་།

མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༨

བསམ་འགྲུབ།

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༢༩

བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན།

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༠

བསོད་ནམས་དབང་ཕྱུག

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༡

བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༢

བསོད་ནམས་སྟོབས།

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༣

བསྟན་པ་རྡོ་རྗེ།

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༤

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༥

བྱམས་པ་ཐར།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།  

༣༦

བློ་གྲོས་དཔལ་བཟང་།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཐེ་བོ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༧

བློ་བཟང་གྲགས་པ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཆབ་འགག་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༨

བློ་བཟང་དགེ་འདུན།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༣༩

བློ་བཟང་མཁས་མཆོག

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༠

བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༤༡

བློ་གྲོས།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་ར་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།


༤༢

མཛེས་དགའ་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་རྫོང་།

 ༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༣

ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ།

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༤༤

རེབ་གོང་འཇམ་དབྱངས།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་རྫོང་།

 ༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༥

རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༦

མགར་ཚེ་རིང་བཀྲ་ཤིས།

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༤༧

ཚེ་རིང་དཔལ་ལྡན།

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༤༨

ཚེ་རིང་རྒྱལ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༤༩

འཁོར་སྒྱུར་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སོག་བོད་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༠

འཆི་མེད་ཚེ་རིང་།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སོག་བོད་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༡

འཇམ་དཔལ་རལ་གྲི།

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༢

འཇམ་དབྱངས་དམ་ཆོས།

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༣

འཇམ་དབྱངས་བྱམས་པ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༤

འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།

ཀན་སུའུ་ཀན་་ལྷོ་ཁུལ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

 

མ་འབྱོར།

༥༥

དཀོན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༦

འབོ་ར་བསོད་ནམས།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 ༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༧

བློ་བཟང་ཡར་འཕེལ།

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༨

ཡི་དམ་སྐྱབས།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༥༩

ཡེ་ཤེས་ཚེ་རིང་།

མཚོ་སྔོན་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་ནང་ཆེན་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༠

ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༡

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༢

དཀོན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས།

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།


༦༣

རིན་ཆེན་སྐྱབས།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༤

རྡོ་རྗེ་ཐར།

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

 ༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༦༥

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༦

རྨོག་འཇའ་བྷོ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཆབ་འགག་རྫོང་།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༦༧

ལྷས་བྱིན།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༨

ལྷུན་འགྲུབ།

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༦༩

སོ་ནག་འཇིགས་བློ།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༠

རྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུབ།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སོག་བོད་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༡

སྐལ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༢

སྟག་ཚང་ཤེས་རབ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༧༣

སྟོབས་ལྡན།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༤

སྦྲ་དཀར་འཇིགས་བློ།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༥

སྐལ་བཟང་སྨོན་ལམ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༦

སྐལ་བཟང་བསྟན་པ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༧

རྡོ་རྗེ་དོན་གྲུབ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༨

དཀའ་ཐུབ་ཚེ་རིང་།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༧༩

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་བ་ཙེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༨༠

བློ་བཟང་རབ་བརྟན།

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༨༡

ཆོས་གྲགས། 

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༨༢

འཇམ་དཔལ་མཐའ་ཡས། 

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༨༣

ཐུབ་བསྟན་ཀུན་རྣམ། 

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༨༤

རྡོ་རྗེ་རབ་བསྟན།  

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་འགའ་བདེ་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༨༥

བློ་བཟང་དཀོན་མཆོག

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཆབ་འགག་རྫོང་།

 

མ་འབྱོར།

༨༦

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་།

༤༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༨༧

པདྨ་ཚེ་རྡོར།

མཚོ་སྔོན་་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

 སློབ་མ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཡུམ་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་བཀའ་དྲིན་མཚོན་བྱེད་དུ་ལོ་རེ་བཞིན་འདི་ལྟར་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁྱེད་ཅག་གི་ལྷག་བསམ་དཀར་བོ་ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ལས་བརྒལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཐ་གྲུ་ཡངས་པོར་ཁྱབ་པའི་སྨོན་འདུན་སྙིང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞེས་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་དགེ་སློབ་ལས་བཟོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅོ་ལྔ་ལོའི་ཟླ་ཚེས་བཟང་བོ་ལ།  རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། མགར་རྩེ་ཉི་ཟེར། འབའ་སྣང་གྲོལ། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས།སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། སློབ་གྲྭའི་དབུ་བཞུགས་ལྷན་ཚོགས།
གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཞིབ་དཔྱད་པ། འོད་ཟེར་བཟང་བོ། སྦྲ་ནག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབའ་སྣང་གྲོལ། བསོད་ནམས་རབ་སྣང་། འཕྲིན་ལས་ཉི་མ། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས། དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 0 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན། བཤེར་གྲངས། qogu བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།      
 
མིག་སྔར་འདི་རུ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་མ་བྱུང་།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
11317841
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:www.jmjzjy@126.com
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།