མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ།
  ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2022 ལོའི་ཟླ 6 ཚེས 27 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།» གཙོ་ངོས།» མཐར་ཕྱིན་འོས་སྦྱོར། »མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ།
མཐར་ཕྱིན་སྐབས་བཅུ་གསུམ་པ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཨ་བུ་འབྲོང་། སྤེལ་དུས 2015-07-16ལྟ་ཀློག (1414)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།པར་འདེབ།

༄༅༎གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་ལེན་རེའུ་མིག

                              སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མིང་།

ཕ་ཡུལ།

 ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ།

 མདོ་ལྷོ་རྨ་ཆུ།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

མགོ་ལོག་དགའ་བདེ།

 ༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

དགེ་འདུན།

མགོ་ལོག་རྨ་སྟོད།

༤༤༠

འབྱོར་ཟིན།

རིན་ཆེན།

མགོ་ལོག་གཅིག་སྒྲིལ།

༤༤༠

འབྱོར་ཟིན།

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་བསང་ཆུ།

 ༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

རྔ་བ་མཛོད་དགེ།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

བསོད་མཁས།

མགོ་ལོག་གཙང་སྐོར།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བསོད་ནམས་དཔལ།

མགོ་ལོག་གཙང་སྐོར།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

རྨ་ཆུའི་བསམ་གཏན།

མདོ་ལྷོ་རྨ་ཆུ།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

བློ་བཟང་ཉི་མ།

མཚོ་སྔོན།

༣༤༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན།

རྔ་བ་མཛོད་དགེ།

༣༤༠

 འབྱོར་ཟིན། 

༡༢

ཚེ་དཔལ་སྐྱབས།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག

  ༣༠༠

 

༡༣

ཀླུ་པེ།

མགོ་ལོག་རྭ་རྒྱ།

  ༣༠༠

 

༡༤

ཤེས་རབ་བཟང་བོ།

མགོ་ལོག་རྭ་རྒྱ།

  ༣༠༠

 

༡༥

ཁྱ་དགེ་འཇིགས་མེད།

མདོ་ལྷོ་བསང་ཆུ།

 

 

༡༦

བློ་བཟང་ཡར་འཕེལ།

མདོ་ལྷོ་བསང་ཆུ།

 

 

༡༧

སྐུ་འབུམ་བློ་བཟང་ཉི་མ།

མཚོ་སྔོན་སྐུ་འབུམ།

 

 

༡༨

བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷ་གཙོད།

 

 

༡༩

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་གཙོད།

 

 

༢༠

ཆོས་སྐྱོངས་སྐྱབས།

མགོ་ལོག་དགའ་བདེ།

 

 

༢༡

ཡེ་ཤེས་བློ་བཟང་།

མགོ་ལོག་རྟ་བོ།

 

 

༢༢

འཕགས་སྐྱེས།

མགོ་ལོག་རྟ་བོ།

 

 

༢༣

བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུ།

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན།

 

 

  སློབ་མ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཡུམ་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་བཀའ་དྲིན་མཚོན་བྱེད་དུ་ལོ་རེ་བཞིན་འདི་ལྟར་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁྱེད་ཅག་གི་ལྷག་བསམ་དཀར་བོ་ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ལས་བརྒལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཐ་གྲུ་ཡངས་པོར་ཁྱབ་པའི་སྨོན་འདུན་སྙིང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞེས་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་དགེ་སློབ་ལས་བཟོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅོ་ལྔ་ལོའི་ཟླ་ཚེས་བཟང་བོ་ལ།


རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། མགར་རྩེ་ཉི་ཟེར། འབའ་སྣང་གྲོལ། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས།
སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། སློབ་གྲྭའི་དབུ་བཞུགས་ལྷན་ཚོགས།
གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཞིབ་དཔྱད་པ། འོད་ཟེར་བཟང་བོ། སྦྲ་ནག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབའ་སྣང་གྲོལ། བསོད་ནམས་རབ་སྣང་། འཕྲིན་ལས་ཉི་མ། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས། དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 0 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན། བཤེར་གྲངས། gd6j བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།      
 
མིག་སྔར་འདི་རུ་དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་མཁན་མ་བྱུང་།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
11316140
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:www.jmjzjy@126.com
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།