མཐར་ཕྱིན་སྐབས་དགུ་བ།
  ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2022 ལོའི་ཟླ 6 ཚེས 27 རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།» གཙོ་ངོས།» མཐར་ཕྱིན་འོས་སྦྱོར། »མཐར་ཕྱིན་སྐབས་དགུ་བ།
མཐར་ཕྱིན་སྐབས་དགུ་བ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ།  ཨ་བུ་འབྲོང་། སྤེལ་དུས 2015-07-15ལྟ་ཀློག (1596)རྩོམ་ཁུངས: ངེད་དྲ་བ།པར་འདེབ།

༄༅།།གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་ཐོན་མིའི་སློབ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་དངུལ་བསྡུ་ལེན་རེའུ་མིག

    སྐབས་དགུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མཚན་ཐོ།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

ཨ་ལགས་རྒྱལ་བ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ཁྲི་ངག་རྒྱམ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཛོད་དགེ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

འབོ་རའི་རྨ་ཆེན་སྐྱབས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ཁྲི་དཔལ་ལྡན།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ། 

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཛོད་དགེ་བསྟན་འཛིན།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཛོད་དགེ་ངག་དབང་།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

དགེ་ལེགས། 

མཛོད་དགེ་གྲགས་པ།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༠༠

༣༠༠

 འབྱོར་ཟིན།

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

མདོ་ལྷོ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

ཀུན་བཟང་།

མཚོ་ལྷོ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

བསོད་ནམས་དབང་ལྡན།

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།

མདོ་ལྷོ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་མང་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།

མདོ་ལྷོ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༧

ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་རྒྱལ།

མགོ་ལོག་དགའ་བདེ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༨

བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༩

བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༠

དགེ་འདུན་གྲགས་པ།

མདོ་ལྷོ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༡

རིན་ཆེན་དཔལ།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༢     

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

མཚོ་ལྷོ་མང་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༣

རྨ་ཆུའི་དཀོན་མཆོག

མདོ་ལྷོ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༤

འཇམ་གྲགས།

མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༢༥

ཚེ་མགོན་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༢༦

སྟོན་པ།

མགོ་ལོག་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༢༧

རིན་ཆེན་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་ལྷོ་འབའ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༢༨

བྱ་གཞུང་ལྷ་རྒྱལ་འབུམ།

མཚོ་ལྷོ་མང་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༢༩

འོད་ཟེར།

རྨ་ལྷོ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༣༠

ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༣༡

ལྷ་དཔལ་ཚེ་རིང་།

མཚོ་ལྷོ་འབའ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༣༢

བཛྲ་སྦྱིན་པ།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༣༣

ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༣༤

སྨིན་དྭངས་གསལ།

མགོ་ལོག་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༣༥

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་ཆུང་།

རྨ་ལྷོ་རེབ་གོང་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༣༦

ཀ་རྒྱ་བློ་བཟང་།

མཚོ་ལྷོ་མང་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༣༧

རྩེ་ཁོག་ཆོས་མཆོག

རྨ་ལྷོ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༣༨

རྩེ་ཁོག་ལྷ་མོ་སྐྱབས།

རྨ་ལྷོ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༣༩

ལུང་རིགས།

མཚོ་སྔོན་ཞིན་ཧྭ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༤༠

ཀླུ་སྒྲུབ།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༤༡

སོག་པོ་ཚུལ་ཁྲིམས།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༤༢

གངས་དཀར་དོན་འགྲུབ།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༤༣

ཨ་རིག་གུ་རུ།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༤༤

བསྟན་འཛིན།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༥

རིན་ཆེན།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༦

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ། 

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རེབ་གོང་རྫོང་། 

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༧

  ཛམ་ལྷ། 

  དཔའ་རིས།

  ༣༠༠

  འབྱོར་ཟིན།

༤༨

  དོན་འགྲུབ་རྒྱལ། 

  མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་། 

  ༣༠༠

  འབྱོར་ཟིན།

༤༩

  ཆོས་འབྱོར་རྒྱལ་མཚན། 

  མཚོ་ལྷོོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་། 

  ༣༠༠

  འབྱོར་ཟིན།

  སློབ་མ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཡུམ་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་བཀའ་དྲིན་མཚོན་བྱེད་དུ་ལོ་རེ་བཞིན་འདི་ལྟར་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁྱེད་ཅག་གི་ལྷག་བསམ་དཀར་བོ་ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ལས་བརྒལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཐ་གྲུ་ཡངས་པོར་ཁྱབ་པའི་སྨོན་འདུན་སྙིང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞེས་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་དགེ་སློབ་ལས་བཟོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅོ་ལྔ་ལོའི་ཟླ་ཚེས་བཟང་བོ་ལ།  


རྩོམ་སྒྲིག་འགན་འཁུར་བ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། མགར་རྩེ་ཉི་ཟེར། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས། འབའ་སྣང་གྲོལ། 

སྤྱིའི་ལྟ་སྐུལ་བ། སློབ་གྲྭའི་དབུ་བཞུགས་ལྷན་ཚོགས།
གཙོ་སྐྱོང་བ་དང་དོ་དམ་པ། ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།
ཞིབ་དཔྱད་པ། འོད་ཟེར་བཟང་བོ། སྦྲ་ནག་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།
རྩོམ་སྒྲིག་པ། འབའ་སྣང་གྲོལ། བསོད་ནམས་རབ་སྣང་། འཕྲིན་ལས་ཉི་མ། བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས་ཡེ་ཤེས། དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།

འདྲེན་བཀོལ:
61.4K

  དཔྱད་གཏམ ( 1 )ཡོད།
དཔྱད་གཏམ་སྤེལ་ས།
སྤེལ་མཁན། བཤེར་གྲངས། vsly བཤེར་གྲངས་ཁ་སྐོང་བྱོས།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་མང་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་བཞི་ལས་ཉུང་མི་རུང་།
ནང་དོན་བྲི་རོགས། ཡིག་འབྲི་གསུམ་ལས་ཉུང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་མང་བ་སྤེལ་མི་རུང་།
ནང་དོན་ཡིག་འབྲི་སུམ་སྟོང་ལས་བརྒལ་མི་རུང་། བྲིས་ཟིན་ཡིག་འབྲི།      
 
  མཐར་ཕྱིན་སྐབས་དགུ་བ།   སྤེལ་མཁན།: ཁྱབ་འཇུག སྤེལ་དུས:2015/7/16
སློབ་གྲོགས་ཚང་མའི་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་ཅིང་མ་ཡུམ་སློབ་གླིང་དང་མི་རིགས་ལ་བསམ་བློའི་རྒྱགས་ཕྱེ་རེ་གནང་འོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།
abortion photos d&c abortion when can you terminate a pregnancy
married men and affairs survivingediscovery.com how to catch a cheater
wifes cheat tracyawheeler.com why does husbands cheat
ciprofloxacin side effects joint pain ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin 250 mg uses
diprolene 0.05% deltasone cialis
tretinoin open cipro pill
online viagra coupons gallaghermalpractice.com new prescription coupons
  པར་ངོས1/1 པར་ཡོད།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
11309204
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:www.jmjzjy@126.com
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།