ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གིས་ཁྱེད་ལ་དགའ་བསུ་ཞུ། དེ་རིང་ནི་སྤྱི་ལོ 2022 ལོའི་ཟླ 9 ཚེས 25 རེས་གཟའ་ཉི་མ་ཡིན། དྲ་གནས་ཉར་ཚགས།  གཙོ་ངོས་སུ་འགོད་པ། འདི་ནས་ང་དང་གླེང་མོལ་བྱ།
གཙོ་ངོས།
སློབ་གསོ།
ཆོས་ལུགས།
ཀུན་འདུས།
རྩོམ་རིག
དམངས་སྲོལ།
རྒྱུན་ཤེས།
ལོ་རྒྱུས།
མི་སྣ།
ཐོན་མི།
སྐད་འཇོག་ས།
ཕྱོགས་སྟོན། གཙོ་ངོས།»གཙོ་ངོས།»ལྷུག་རྩོམ།
འདིར་ཟུར་བྱང་མེད།

ལྷུག་རྩོམ།


དབྱངས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྩོམ་ཡིག་ཆེད་བཀོད་སྐབས་བཞི་བ།
སྤེལ་དུས: 2022-06-0
དབྱངས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྩོམ་ཡིག་ཆེད་བཀོད་སྐབས་བཞི་བ།
དབྱངས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྩོམ་ཡིག་ཆེད་བཀོད་སྐབས་གཉིས་པ།
སྤེལ་དུས: 2022-05-1
དབྱངས་ཀྱི་ལང་ཚོ་རྩོམ་ཡིག་ཆེད་བཀོད་སྐབས་གཉིས་པ།
རྭ་རྒྱའི་སློབ་གྲྭ་དང་ཐོས་བསམ་གྱི་ལམ་བུ།
སྤེལ་དུས: 2022-04-1
རྭ་རྒྱའི་སློབ་གྲྭ་དང་ཐོས་བསམ་གྱི་ལམ་བུ།
2017ལོའི་རང་སློབ་གྲྭའི་གསེར་སྨྱུག་རྟགས་མའི་རྩོམ་རིག་འགྲན་སྡུར་གྱི་ཨང་དང་བོ་ཐོབ་པའི་རྩོམ་ཡིག
སྤེལ་དུས: 2017-12-2
2017ལོའི་རང་སློབ་གྲྭའི་གསེར་སྨྱུག་རྟགས་མའི་རྩོམ་རིག་འགྲན་སྡུར་གྱི་ཨང་དང་བོ་ཐོབ་པའི་རྩོམ་ཡིག
སྤྲེལ་སྐོར་ལ་བསྐྱོད་པའི་མཐོང་སྣང་།
སྤེལ་དུས: 2017-01-1
སྤྲེལ་སྐོར་ལ་བསྐྱོད་པའི་མཐོང་སྣང་།
མགུལ་རྒྱན།
སྤེལ་དུས: 2015-07-1
མགུལ་རྒྱན།
ཕས་བུ་ལ་བཞག་པའི་དྲན་ཐོ།
སྤེལ་དུས: 2015-07-1
ཕས་བུ་ལ་བཞག་པའི་དྲན་ཐོ།
འཛམ་གླིང་སྟེང་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་འཕྲིན་ཡིག་དགུ།
སྤེལ་དུས: 2015-07-1
འཛམ་གླིང་སྟེང་ཆེས་ཕུལ་དུ་བྱུང་བའི་འཕྲིན་ཡིག་དགུ།
​འཚོ་བ། རྣམ་དཔྱོད། བརྩེ་བ།
སྤེལ་དུས: 2015-07-1
​འཚོ་བ། རྣམ་དཔྱོད། བརྩེ་བ།
མ་ཡུམ་སློབ་གྲྭའི་ངོ་མཚར་བའི་སློབ་གསོ་དྲན་པ།
སྤེལ་དུས: 2015-07-1
མ་ཡུམ་སློབ་གྲྭའི་ངོ་མཚར་བའི་སློབ་གསོ་དྲན་པ།

            འདིར་བརྩམས་ཆོས ( 21 )ཡོད།                པར་ངོས 1/3 པར་ཡོད།  འོག་མ།  པར་ངོས་ཐ་མ།
ལྟ་ཀློག་གྲངས་ཀ
13459787
 
འབྲེལ་གཏུག་བྱ་ཡུལ།    ཁ་པར།  15283703999    E-mail:QQ:516617821
པར་དབང་རྭ་རྒྱ་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་ལ་དབང་།