༢༠༡༥ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་ཀྱིས་མ་ཡུམ་སློབ་གྲྭ་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

 

 ༄༅།།   ༢༠༡༥ལོར་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་མཐར་ཕྱིན་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་རང་མོས་ཀྱིས་མ་ཡུམ་སློབ་གྲྭ་ལ་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་བའི་མཚན་ཐོ།

སྐབས་དང་བོའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨངརིམ།

མཚན།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགསདངུལ།

གསལ་བཤད།

བློ་བཟང་བདེ་ལེགས

འབའ་རྫོང་རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཚུལ་ཁྲིམས་བཟོད་པ།

འབའ་རྫོང་རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

འབའ་རྫོང་རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

བཟོད་པ་བཟང་པོ།

རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

བློ་བཟང་ཉི་མ།

རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

སྐལ་བཟང་ལུང་རྟོགས།

སོག་རྫོང་ཁུ་་སུན་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

 འབའ་རྫོང་རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ།

 ༣༦༠

  འབྱོར་ཟིན།

 ཚུལ་ཁྲིམས་ཕུན་ཚོགས།

 རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

 ༣༦༠

 འབྱོར་ཟིན།

ཤེར་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

སོག་རྫོང་ཨ་རིག་གྲོང་རྡལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

 སྟག་སྐྱབས།

 འབའ་རྫོང་རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ།

 ༣༦༠

 འབྱོར་ཟིན།

༡༡

 འབྲུག་འབུམ་རྒྱལ།

 འབའ་རྫོང་འབའ་ཆུ་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

 འབྱོར་ཟིན།

༡༢

བསྟན་པ་བློ་གྲོས།

རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

དགེ་འདུན་འཇམ་དབྱངས།

རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

འོད་ཟེར་བཟང་པོ།

འབའ་རྫོང་རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

ལྷུན་འགྲུབ་རྒྱལ་མཚན།

སོག་རྫོང་ཨ་རིག་གྲོང་རྡལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

དགེ་འདུན་བསམ་གཏན།

འབའ་རྫོང་ཞོལ་མ་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༧

པདྨ་དོན་འགྲུབ།

འབའ་རྫོང་ཞོལ་མ་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

སྐབས་གཉིས་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མཚན།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད

འཇམ་དབྱངས་ཀླུ་སྒྲུབ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཀརྨ་ལམ་བཟང་།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

དམ་ཆོས་བཟང་བོ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཆོས་མགོན།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཀུན་དགའ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ།

 མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

 ༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

གསེར་འབུམ་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

གནམ་ལྷ་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

མགོན་པོ་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

དཔལ་འབུམ་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

གུ་རུ་སྐྱབས། 

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

དོན་ལྡན་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

དཀོན་མཆོག་འབངས།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

ཤེར་ཁོ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༧

ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 སྐབས་གསུམ་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མཚན།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

སྨོན་ལམ་བཟང་བོ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

དམ་ཆོས་ཕུན་ཚོགས།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་བྱ་མདོ། 

༦༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་ནག་བཟའདགོན།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་བད་ཁོ།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

གཞན་དོན་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་གཙང་དགོན་པ། 

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

གྲོལ་སྡེ་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་གཙང་དགོན་པ། 

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

གངས་བོ་རྒྱ་མཚོ། 

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

འཇིགས་མེད་རྣམ་རྒྱལ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

འཕྲིན་ལས་བཟང་བོ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་རྨ་བྱང་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་གཙང་ཞོལ།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

སྦྲ་ནག་བློ་བཟང་།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་མར་ཐང།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

ཡི་དམ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་ཆུ་བ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་གསེར་ལག་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་བཀྲ་ཤིས་ཆོསལུང་།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

འཇམ་དབྱངས་བསྟན་འཛིན།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་དཀར་མོ་དགོན།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན

སྐབས་བཞི་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མཚན།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བྲག་དཀར་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཐུབ་བསྟན་ཡེ་ཤེས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བློ་བཟང་ཆོས་གྲགས།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་ནག་བཟའ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཉི་མ་རྒྱལ་མཚན།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་རྟ་ནག་མ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

འོད་ཟེར་ཉི་མ།

མགོ་ལོག

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ལྷ་མཁར་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

 ༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༩

ཁྲོ་རུ་རྒྱ་མཚོ།

  འབའ་རྫོང་།

 ༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

སྐབས་ལྔ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མིང་།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལབཤད།

སྐལ་བཟང་དོན་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

  གཙང་་དགོན་པ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 ཨ་རིག་ཁྲི་ཆེན།

 གཙང་དགོན་པ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 སྐལ་བཟང་ལུང་རིགས།

 གསེར་ཆེན་རྫོང་་རྟ་ནག་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 ཆོས་འཁོར་བསྟན་པ།

ཀླུ་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

འཇམ་དཔལ་རྣམ་འཇོམས།

དཔའ་རིས།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

མང་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 འདུ་བྱེད་རྒྱ་མཚོ།

འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

ཡ་རྫི་རྫོང་རྡོ་སྦིས་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

དཀོན་མཆོག་བཟང་བོ།

མགོ་ལོག

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

བྱམས་པ་རྒྱལ།

མང་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

 བློ་བཟང་བསྟན་པ།

མགོ་ལོག

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

དཔའ་ཐར།

བ་ཡན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

གསལ་ལྡན།

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ།

མལོ་ལོག་ཆུ་བ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

བན་ཤུལ་འཇམ་དབྱངས།

ཀླུ་ཚང་དགོན།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

ཁྲི་ཀ་ཤེས་རབ།

  ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 ༡༧

ཤེས་རབ།

རྭ་རྒྱ་དགོན།

༣༦༠

 

   སྐབས་དྲུག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མིང་།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལབཤད།

དགེ་འདུན་དར་རྒྱས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་དགོན།

༥༠༠

འབྱོར་སོང་།

རྐང་ཚ་འཕྲིན་ལས།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་རྐང་ཚ་རྫོང་རུ་མང་དགོན།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

དམ་ཆོས་ཆེ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་བརྡལ།

༦༠༠

འབྱོར་སོང་།

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ།

མང་རྫོང་བྲག་དཀར་བན་ཤུལ་དགོན་རྙིང་།

༣༨༠

འབྱོར་སོང་།

དཀོན་མཆོག་བསམ་འགྲུབ།

སོག་རྫོང་ཨ་རིག་སྡེ་བ།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

སོག་རྫོང་ཨ་རིག་སྡེ་བ།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

མེ་རུ་ཚེ་རིང་།

ཧུའུ་ཀྲོའུ་རྫོང་སུམ་མདོ་སྡེ་བ།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ།

མཚོ་ལྷོ་འབའ་རྫོང་ནག་བཟའ་སྡེ་བ།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

འབུམ་རྩེ་ཡག

མང་རྫོང་སུམ་མདོ་གྲོང་བརྡལ་བན་ཤུལ་སྡེ་བ

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

༡༠

པད་མ་ཡག

མང་རྫོང་སུམ་མདོ་གྲོང་བརྡལ་བན་ཤུལ་སྡེ་བ

༥༠༠

འབྱོར་སོང་།

༡༡

བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

སོག་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།

༡༢

སྐལ་བཟང་གཞོན་ནུ།

མདོ་ལ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

༡༣

སྐལ་བཟང་སྦྱིན་པ།

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་ཨ་མཆོག

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

༡༤

 རྣམ་དཀར།

འབའ་རྫོང་གཙང་དགོན་པ།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

༡༥

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

བྲག་དཀར་རྫོང་ཀ་རིང་དགོན།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

༡༦

ས་ཚུལ་ཁྲིམས།

བླ་བྲང་།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

༡༧

མཚན་སྒྲོག་སྦྱིན་པ།

རྨ་ཆུ་རྫོང་མཚན་སྒྲོགས་དགོན།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

༡༨

རྫ་ཤུལ་བློ་བཟང་།

རྨ་ཆུ་རྫོང་ཞལ་ཤུལ་དགོན།

༣༠༠

འབྱོར་སོང་།

༡༩

སྐལ་བཟང་དགེ་འཕེལ།

མང་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།

༢༠

འཇིགས་བྱེད་རྒྱ་མཚོ།

འབའ་རྫོང་གཙང་དགོན་པ།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

༢༡

འཇམ་དབྱངས་མགོན་པོ།

མཚོ་ལྷོ་འབའ་རྫོང་ནག་བཟའ་སྡེ་བ།

 ༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

༢༢

དོན་གྲུབ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་བརྡལ།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།

༢༣

ཁང་སར་བརྩོན་འགྲུས།

གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་། 

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།

༢༤

སུའུ་ནན་ཚུལ་ཁྲིམས།

སུའུ་ནན་དབྱངས་ཁྱུང་སྡེ་བ།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།

༢༥

སུའུ་ནན་བརྩོན་འགྲུས།

སུའུ་ནན་དབྱངས་ཁྱུང་སྡེ་བ།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།

༢༦

རྡོ་སྦིས་བརྩོན་འགྲུས།

རྡོ་སྦིས་ཉ་མོ་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།

༢༧

དཔལ་བཟང་།

མང་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

༢༨

སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་།

ཧུའུ་ཀྲོའུ་རྫོང་སུམ་མདོ་སྡེ་བ།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

༢༩

དམ་ཆོས་ཆུང་།

མགོ་ལོག་རྭ་རྒྱ་དགོན།

༥༠༠

འབྱོར་སོང་།

༣༠

ཚེ་བརྟན།

ཧུའུ་ཀྲོའུ་རྫོང་སུམ་མདོ་སྡེ་བ་།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།

 སྐབས་བདུན་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མཚན།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

 

སྐལ་བཟང་རབ་རྒྱས།

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས།

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

ལུང་རྟོགས།

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

འཇིགས་བྱེད་སྐྱབས།

 

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

 

ཤེས་རབ་མཐར་ཕྱིན། 

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

རྡོ་བརྟན་རྒྱལ། 

འབའ་རྫོང་། 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

རྣམ་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ།

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

རིན་ཆེན་འབུམ། 

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

མགོན་པོ་སྐྱབས།

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

༡༠

ཡང་གསང་སྐྱབས།

 

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

 

༡༡

སྙིང་རྒྱལ་ཐར།

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

༡༢

ཆོས་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

༡༣

ལྷ་རིག་རྒྱལ།

མང་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

སྐབས་བརྒྱད་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ

མཚན་ཐོ།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད

རྟ་ནག་བཟོད་པ། 

  མཚོ་ལྷོ།

༡༠༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ། 

 

༨༠༠

འབྱོར་ཟིན།

འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན།

 

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ལྷ་འབུམ། 

དཔའ་རིས།  

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

དགེ་འདུན། 

 

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཁས་བཟང་། 

  མདོ་ལ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ཨོ་རྒྱན་རིག་འཛིན་ཆུང་།

 མགོ་ལོག

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ཐུབ་བསྟན་བློ་གྲོས།

 

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བསོད་མགོན།

རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

མཁྱེན་རབ། 

ཀན་ལྷོ།

༡༠༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན། 

 འབའ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

བསོད་ནམས། 

 

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

ཤེས་རབ། 

ཀན་ལྷོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

རྒྱལ་བོ།

ཀན་ལྷོ།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

རྟ་མགྲིན་ཚེ་བརྟན།

འབའ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

ནག་བཟའ་བརྩོན་འགྲུས། 

འབའ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༧

གཙུགས་ཕུད།

 

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༨

བྱང་ཆུབ། 

 

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༩

ཆོས་རྒྱ་མཚོ། 

སོག་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༠

དཔལ་བཟང་།

 རྭ་རྒྱ་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

སྐབས་དགུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ། 

ཨང་རིམ།

མཚན་ཐོ།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

ཨ་ལགས་རྒྱལ་བ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཁྲི་ངག་རྒྱམ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

མཛོད་དགེ་བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

འབོ་རའི་རྨ་ཆེན་སྐྱབས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་མང་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ། 

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་མང་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

མཛོད་དགེ་བསྟན་འཛིན།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

མཛོད་དགེ་ངག་དབང་།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

མཛོད་དགེ་གྲགས་པ།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

མདོ་ལྷོ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

བསྟན་འཛིན་རབ་རྒྱས།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

བསོད་ནམས་དབང་ལྡན།

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།

མདོ་ལྷོ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

རྔ་བ་དགེ་ལེགས།

རྔ་བ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

འཇམ་དབྱངས་བཀྲ་ཤིས།

མདོ་ལྷོ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་རྒྱལ།

མགོ་ལོག་དགའ་བདེ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༧

ཨ་རིག་གུ་རུ།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༨

གངས་དཀར་དོན་འགྲུབ།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༩

དགེ་འདུན་གྲགས་པ།

མདོ་ལྷོ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

 ༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༠

དོན་གྲུབ་རྒྱལ།

 

 ༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༡       

བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

མཚོ་ལྷོ་མང་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༢

རྨ་ཆུའི་དཀོན་མཆོག

མདོ་ལྷོ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༣

འཇམ་གྲགས།

མཚོ་སྔོན་དཔའ་ལུང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 ༢༤

ཚེ་མགོན་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༢༥

སྟོན་པ།

མགོ་ལོག་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༢༦

ཆོས་འབྱོར་རྒྱལ་མཚན།

མཚོ་ལྷོ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 ༢༧

ཀ་རྒྱ་བློ་བཟང་།

མཚོ་ལྷོ་མང་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༢༨

འོད་ཟེར།

རྨ་ལྷོ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༢༩

ཉི་མ་ཚེ་རིང་།

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༣༠

ལྷ་དཔལ་ཚེ་རིང་།

མཚོ་ལྷོ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༣༡

བཛྲ་སྦྱིན་པ།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༣༢

ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ།

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༣༣

སྨིན་དྭངས་གསལ།

མགོ་ལོག་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༣༤

བློ་གྲོས།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

   ༣༥

བསྟན་འཛིན།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་སོག་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༣༦

རྩེ་རོང་ཆོས་མཆོག

རྨ་ལྷོ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

  ༣༧

ལུང་རིགས།

མཚོ་སྔོན་ཞིན་ཧྭ་རྫོང་།

 ༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

 


གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་སློབ་གླིང་གི་སྐབས་བཅུ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

 

ཨང་རིམ།

མིང་།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

བློ་བཟང་སྙན་གྲགས་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་འཁྱམ་རུ་དགོན།

༡༠༠༠

འབྱོར་སོང་།  

བསོད་ནམས་རབ་སྣང་།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

༡༠༠༠

འབྱོར་སོང་།  

བཀྲ་ཤིས་བཟང་བོ།

ཀན་སུའུ་སུའུ་ནན་རྫོང་མྰ་ཐིས་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

༥༠༠

འབྱོར་སོང་།  

བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།  

ཅོ་ནེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།  

ཕྱོགས་གླང་།

མགོ་ལོག་ཁུལ་གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

པདྨ་ཡང་གསང་།

ལྷ་ས་བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན།

༥༠༠

འབྱོར་སོང་།  

བློ་བཟང་ཤེས་རབ།

རྨ་ལྷོ་རེབ་གོང་གཉན་ཐོག་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༡༠

ཁཱ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

སི་ཁྲོན་ཞིང་ཆེན་རྔ་བ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།  

༡༡

ལྷ་མོའི་གྲགས་པ།

ཀན་སུའུ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༡༢

རྒན་གྱ་རྡོ་རྗེ་རིན་ཆེན།

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།  

༡༣

བྱམས་པ་དོན་འགྲུབ།

ཀན་ལྷོ་མཛོད་དགེ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༡༤

རིག་འཛིན།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༡༥

ཁྲོ་རྒྱལ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༡༦

སྐལ་བཟང་བློ་གསལ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྐུ་འབུམ་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༡༧

གཙོས་བློ་བཟང་ཚུལ་ཁྲིམས།

ཀན་ལྷོ་ཁུལ་གཙོས་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༡༨

ངག་དབང་དཔལ་འཛིན།

ཧོས་པེ་ཐང་ཧྲན།

༥༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༡༩

ཙ་ཡུས་འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་བསང་ཆུ་ཙ་ཡུས།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།  

༢༠

ཙ་ཡུས་བཟོད་པ།

ཀན་སུའུ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།  

༢༡

མགོན་པོ་བཀྲ་ཤིས།

རྨ་ལྷོ་སོག་རིགས་རང་སྐྱོང་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༢༢

ཁྲི་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

ཡུན་ནན་བདེ་ཆེན།

༣༦༠

 འབྱོར་སོང་།

༢༣

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཕེལ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

༤༠༠

 འབྱོར་སོང་།

༢༤

སྐལ་བཟང་དོན་འགྲུབ།

ཀླུ་ཆུ་རྫོང་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་དགོན་པ།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།  

༢༥

གཡོན་གཞུ་བློ་གྲོས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།  

༢༦

བློ་བཟང་སྟོབས་ལྡན།

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་མཛོད་དགེ་ཐང་སྐོར།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༢༧

གཙོས་བརྩོན་འགྲུས།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༤༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༢༨

རྩེ་ཁོག་ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན།

རྨ་ལྷོ་རེབ་གོང་རོང་བོ་དགོན་ཆེན།

༣༦༥

འབྱོར་སོང་།  

༢༩

འཇམ་དབྱངས་བསམ་འགྲུབ།

 

༥༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༣༠

རྟ་ནག་ཚུལ་ཁྲིམས།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་རྟ་ནག་མ་ཇོ་སྐོར་དགོན།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།  

༣༡

ཐབས་མཁས།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་སོང་།  

༣༢

ངག་དབང་འཕྲིན་ལས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་གྲོང་རྡལ།

༥༠༠

འབྱོར་སོང་།  

༣༣

འབའ་མཁྱེན་རབ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་།

༤༠༠ 

འབྱོར་སོང་།  

༣༤

 ཁ་གྱ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁ་གྱ་ཡུལ་ཚོ།

༧༣༠ 

འབྱོར་སོང་།  

༣༥

ཀླུ་ཆུ་འོད་ཟེར།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠ 

འབྱོར་སོང་།  

༣༦

ཁྲི་ཀ་བསྟན་འཛིན།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༦༠ 

འབྱོར་སོང་།   སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་མཐར་ཕྱིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མཚན་ཐོ།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

འཕགས་པ་སྐྱབས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཚེ་ཐར་འབུམ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།  

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

བློ་བཟང་ཉི་མ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

པདྨ་བཀྲ་ཤིས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

པད་མ་རིག་འཛིན།

རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་རབ།

སི་ཁྲོན་རྔ་བ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བསྟན་འཛིན།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

སྟག་ཚང་དོན་གྲུབ།

མདོ་ལྷོ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

རྒན་གྱ་བློ་བཟང་།

མདོ་ལྷོ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

གྱི་ལིང་འཇིགས་མེད།

མདོ་སྨད་ཨ་མཆོག་གྱི་ལིང་སྨད།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་སྨད་ཨ་མཆོག་གྱི་ལིང་སྨད།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

འཇམ་དབྱངས་བསམ་འགྲུབ།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༦༦

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

སྟག་ལྷ་དོན་གྲུབ།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་གཙོས་གྲོང་ཁྱེར།

༣༦༦

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

ཀླུ་རྒྱལ་བཀྲ་ཤིས།

མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རྫོང་།

༤༡༩

འབྱོར་ཟིན།

༡༧

བློ་བཟང་བསྟན་པ།

མཚོ་ཤར་བ་ཡན་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༨

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

ལྷ་ས་འདམ་གཞུང་།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༩

སྐལ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

 རྨ་ལྷོ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༠

བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན།

རྨ་ལྷོ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༡

བསོད་ནམས་དར་རྒྱས།

རྨ་ལྷོ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༢

བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས།

མཚོ་ལྷོ་གསེར་ཆེན་རྫོང

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༣

འཇིགས་མེད་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་ལྷོ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༤

ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚན།

མཚོ་ལྷོ་འབའ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༥

འཇམ་དབྱངས་ཕྱོགས་གླང་།

མཚོ་ལྷོ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༦

བློ་བཟང་འོད་ལྡན།

མཚོ་ལྷོ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༧

འཇམ་དབྱངས་དགེ་ལེགས།

མཚོ་ལྷོ་འབའ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༨

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་བྱང་མདོ་ལ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༩

འབྲུག་རྒྱལ།

མཚོ་ནུབ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

སྐབས་བཅུ་གཉིས་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ།

ཨང་རིམ།

མིང་།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

རྭ་རྒྱ་འཇམ་དབྱངས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་རྭ་རྒྱ་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།

བསང་ཆུ་རྫོང་རྒན་གྱའི་བྲག་དཀར་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ།

རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་ཐང་སྐོར་ཡུལ་ཚོ།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།

གཅིག་སྒྲིལ་རྫོང་ཁང་སར་ཇོ་ནང་དགོན་པ།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

གཟུགས་མཛེས་རྒྱ་མཚོ།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་སོག་རྫོང་ཨ་རིག

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

གཙང་རབ་བརྟན།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་གཙང་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

འཕྲིན་ལས་དར་རྒྱས།

ཧང་ང་རྫོང་བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ཅོ་ནེ་ཀུན་འདུས།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

རྟ་མགྲིན་ཚེ་རིང་།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་ཨ་མཆོག་ཡུལ་ཚོ།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

ངག་དབང་སྐལ་བཟང་།

དཔའ་ལུང་རྫོང་གསེར་གཞུང་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

ཧོར་གཙང་བསྟན་འཛིན། 

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་ཧོང་གཙང་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཙོང་ཁ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

ཀུན་དགའ།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

སྐལ་བཟང་བསམ་གྲུབ།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

སངས་རྒྱས་ཚེ་བརྟན།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་།

༡༠༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

དཔལ་མགོན་ཚེ་རིང་།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༧

ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༨

འཇིགས་མེད་ཆོས་འཛིན།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་ཉིན་ཤུགས་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༩

སྐལ་ལྡན་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་རྐང་ཚ་རྫོང་རུ་མང་དགོན་པ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༠

གཙོས་བསྟན་འཛིན།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་གཙོས་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༡

འཕྲིན་ལས།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་རྒན་གྱ་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༢

ཁ་གྱ་དམ་ཆོས།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁ་གྱ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༣

ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་ཁོ་ཚེ་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༤

སྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤིས།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་ཨ་རིག་དགོན་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༥

མགོ་ལོག་ཆོས་གྲགས།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་ཁྱི་འབྲུ་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༦

མཛོད་དགེ་ཤཱཀྱ།

གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་མཛོད་དགེ་སྒར་གསར་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

 

 

 

 

   

སྐབས་བཅུ་གསུམ་པའི་་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ། 

ཨང་རིམ།

མིང་།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

སྟོབས་ལྡན་རྡོ་རྗེ།

 མདོ་ལྷོ་རྨ་ཆུ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ།

མགོ་ལོག་དགའ་བདེ།

༣༦༥

   འབྱོར་ཟིན།

འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ།

མདོ་ལྷོ་ཀླུ་ཆུ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

རིན་ཆེན།

མགོ་ལོག་གཅིག་སྒྲིལ།

༣༦༠

   འབྱོར་ཟིན།

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་བསང་ཆུ།

༣༦༠

   འབྱོར་ཟིན།

བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ།

ཟི་ཁྲོན་མཛོད་དགེ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

བསོད་མཁས།

མགོ་ལོག་གཙང་སྐོར།

༣༦༠

  འབྱོར་ཟིན།

བསོད་ནམས་དཔལ།

མགོ་ལོག་གཙང་སྐོར།

༣༦༠

   འབྱོར་ཟིན།

ར་རྒྱ་ཤེས་རབ།

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

ཀླུ་བྷེ།             

མགོ་ལོག་རྨ་ཆེན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

བཀྲ་ཤིས་རབ་བརྟན།

ཟི་ཁྲོན་མཛོད་དགེ།

༣༦༠

  འབྱོར་ཟིན།

༡༢

ཚེ་དཔལ་སྐྱབས།

རྨ་ལྷོ་རྩེ་ཁོག

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

ལྷ་བརྟན།

ཟི་ཁྲོན་རྔ་བ།

༦༠༠

ན་ནིང་ད་ལོ་གཉིས།

༡༤

རྡོ་རྗེ་དོན་འགྲུབ།

མདོ་ལྷོ་ཀླུ་ཆུ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན། 

༡༥

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་བསང་ཆུ།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

ཆོས་འཕེལ་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ།

༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

  སྐབས་བཅུ་བཞི་བའི་འཛིན་གྲྭ་དང་བོ།

ཨང་རིམ།

མཚན།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

ཧོར་གཙང་ཤེས་རབ།

བསང་ཆུ་རྫོང་གི་ཡེ་གེ་ཐང་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ཐུབ་བསྟན་རྡོ་རྗེ། 

མདོ་ལ་རྫོང་ཨ་རིག་དགོན་ཆེན། 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

རྒྱལ་མཚན་བསྟན་པ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་འབའ་རྫོང་གཙང་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

ཡེ་ཤེས་རྒྱལ་མཚན།

རྨ་ལྷོ་ཁུལ་གཅན་ཚ་རྫོང་སྐྱ་རྒྱ་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལ་རྫོང་རྫ་དམར ་སྒོ་མེ་དགོན་པ།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།

བསང་ཆུ་རྫོང་གཏེར་ལུང་དགོན་པ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

འཇིགས་མེད་བློ་གསལ།

བསང་ཆུ་རྫོང་ཐང་སེར་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

འཇིགས་མེད་ཚེ་བརྟན།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ཆུ་ཁ་མ་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

བཀྲ་ཤིས་ཉི་མ། 

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ཉིན་མ་གྲོང་རྡལ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་འཛིན།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་བེ་ཤིང་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

གཅོད་པ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་ཆུ་ཁ་མ་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ།

མཛོད་དགེ་རྫོང་སྟག་ཚང་ལྷ་མོ་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

བློ་བཟང་རྡོ་རྗེ།

གཅན་ཚ་རྫོང་ལ་མོ་བདེ་ཆེན་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།

དགའ་བདེ་རྫོང་གཙང་སྐོར་ཞོལ་མ།

༣༨༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

བཀྲ་ཤིས་རྒྱ་མཚོ།              

འབའ་རྫོང་མགར་རྩེ་ཞོལ་མ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

དགེ་ལེགས་བཟང་བོ།

མཛོད་དགེ་རྫོང་དཔལ་སྐྱིད་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༧

སྐལ་བཟང་བརྩོན་འགྲུས།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་གཉན་ཐོག་དགོན།   

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༨

དགེ་འདུན།

མདོ་ལ་རྫོང་ཨ་རིག་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༩

རྒྱ་མཚོ།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་ཀིརྟི་དགོན།

༥༠༠

འབྱོར་ཟིན།

 

༢༠

བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ཆེ་བ།

དགའ་བདེ་རྫོང་གཙང་སྐོར་ཞོལ་མ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

 

༢༡

བློ་བཟང་སངས་རྒྱས།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་གཅའ་རུ་བ་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

 

༢༢

བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཆེ་བ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་ཀིརྟི་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

 

༢༣

ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན།

རྨ་ཆུ་རྫོང་དབལ་བན་རྙིང་མ་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།
 

སྐབས་བཅུ་བཞི་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

ཨང་རིམ།

མིང་།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

ཨུ་རྒྱན།

མགོ་ལོག་ཁུལ་རྨ་ཆེན་རྫོང་སྡོམ་ཁོག་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

སྐལ་བཟང་འཇིགས་མེད།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཅོ་ནེ་རྫོང་བསེ་གཙང་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༦

འབྱོར་ཟིན།

བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་དཔོན་ཚང་སྡེ་བ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

དཀོན་མཆོག་ཆོས་རྒྱན།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བྲག་དཀར་རྫོང་རྩི་གོར་ཐང་གྲོང་བརྡལ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

སྐལ་བཟང་ཉི་མ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་ཨ་ལ་ཡུལ་ཚོའི་སྒྱིས་ཚང་སྡེ་བ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བྲག་དཀར་རྫོང་དཔལ་ཁ་གྲོང་བརྡལ

༣༦༦

འབྱོར་ཟིན།

ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་ནུབ་ཁུལ་ཐེམ་ཆེན་རྫོང་ལུང་དམར་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

དཔལ་ཆེན་རྒྱལ།

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

བྱམས་པ་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་བྱང་ཁུལ་རྐང་ཚ་རྫོང་སྐྱིད་སྨོན་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

བླ་མ་ཚེ་རིང་།

རྔ་བ་ཁུལ་མཛོད་དགེ་རྫོང་ཐང་སྐོར་གྲོང་བརྡལ།

༣༦༥

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

ལེགས་བཤད་སེང་བཟང་།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་ཅང་ཤིས་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཐེ་བོ་རྫོང་རྡོ་ར་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

ངག་དབང་གསུང་རབ།

དཔའ་ལུང་རྫོང་སྟག་ཚང་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

རྒྱལ་མཚན།

དཔའ་ལུང་རྫོང་རྩ་བ་གྲོང་བརྡལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

བསོད་ནམས་སྟོབས།

 རྨ་ཆུ། 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

འབྲུག་ལྷ་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་བྲག་དཀར་རྫོང་རྩི་གོར་ཐང་གྲོང་བརྡལ།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༧

ཚུལ་ཁྲིམས།

 

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༨

བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་བང་གུར་ཐང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༩

ངག་དབང་ཐེག་མཆོག

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་ཀླུ་ཆུ་རྫོང་ལྷ་མོ་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༠

དབང་ཆེན་ཉི་མ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་པད་མ་རྫོང་ལྕགས་རི་ཐང་ཡུལ་ཚོ།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༡

བན་དེ་སྐྱབས།

གཙོས་གྲོང་ཁྱེར་མཛོད་དགེ་སྨད་མ་ཡུལ་ཚོ།

༣༦༦

འབྱོར་ཟིན།

༢༢

སྐལ་བཟང་ཆོས་དར།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་དངུལ་རྭའི་གཉན་ཐོག་དགོན།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༣

འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོངཡུལ་ཚོའི་གྲོང་མང་སྡེ་བ།

༣༦༦

འབྱོར་ཟིན།

༢༤

སྟག་ཕྱུག་རྒྱལ།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་གསེར་ཆེན་རྫོང་རྟ་ནག་མ་བུམ་པ་སྡེ་བ

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

 

སྐབས་བཅོ་ལྔ་བའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ

ཨང་རིམ།

མིང་།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

བློ་བཟང་ལེགས་བཤད།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་བྱང་ཁུལ་མདོ་ལ་རྫོང་།

༥༠༠ །

འབྱོར་ཟིན

ངག་དབང་ཆོས་རྗེ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཆབ་འགག་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན། 

བློ་བཟང་དབྱིག་གཉེན།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ཁུལ་ཡ་རྫི་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

བྱམས་པ་ཐར།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བློ་བཟང་མཁས་མཆོག

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

མཛེས་དགའ་རྒྱ་མཚོ།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ལྷོ་རྫོང་།

༤༠༠ །

འབྱོར་ཟིན

འཇམ་དབྱངས་བྱམས་པ།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

དཀོན་མཆོག་བཀྲ་ཤིས།

ཀན་སུའུ་ཀན་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

རྡོ་རྗེ་ཐར།

མཚོ་སྔོན་མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

རྨོག་འཇའ་བྷོ།

མཚོ་སྔོན་མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཆབ་འགག་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

སོ་ནག་འཇིགས་བློ།

མཚོ་སྔོན་རྨ་ལྷོ་ཁུལ་རྩེ་ཁོག་རྫོང་།

༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

བློ་སྐྱེད།

ལྷ་ས་གོང་བོ།

༢༠༠ 

འབྱོར་ཟིན།

  

སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་དང་བོ།

ཨང་རིམ།

མིང་།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

ངག་དབང་བློ་བཟང་།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཆོས་འབྱོར།


སྒོར༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

སྐལ་བཟང་ཡར་འཕེལ།


སྒོར༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བློ་བཟང་ཉི་མ།


སྒོར་༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

སྐལ་བཟང་ངག་དབང་།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

དཀོན་མཆོག་ཉི་མ།


སྒོར།༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

བསྟན་པ་རྒྱལ་མཚན།


སྒོར།༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།


སྐབས་བཅུ་དྲུག་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ་གཉིས་པ། 

ཨངརིམ།

མཚན།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

ཁོ་ཚེ་བསོད་དཔལ།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་བསང་ཆུ་རྫོང་།

 ༢༠༠

 འབྱོར་ཟིན།

ལུང་རྟོགས་དགེ་འཕེལ།

མཚོ་ཤར་ཁུལ་དཔའ་ལུང་རྫོང་།

 ༣༦༥

 འབྱོར་ཟིན།

སྟོང་བསམ་གཏན།

མདོ་ལྷོ་ཁུལ་རྨ་ཆུ་རྫོང་།

 ༢༠༠

 འབྱོར་ཟིན།

བསོད་ནམས་དོན་གྲུབ།

དཀར་མཛེས་ཁུལ་ལི་ཐང་རྫོང་།

 ༣༠༠

 འབྱོར་ཟིན།

པད་མ་ཚེ་རིང་།

མཚོ་ལྷོ་ཁུལ་ཁྲི་ཀ་རྫོང་།

 ༤༠༠

  འབྱོར་ཟིན།

འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ།

མགོ་ལོག་ཁུལ་དགའ་བདེ་རྫོང་།

 ༣༠༠

  འབྱོར་ཟིན།

ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ།

རྔ་བ་ཁུལ་ཁྱུང་མཆུ་རྫོང་།

 ༤༠༠

 འབྱོར་ཟིན།

མགར་པད་མ།

རྔ་བ་ཁུལ་རྔ་བ་རྫོང་།

 ༣༠༠

 འབྱོར་ཟིན།

ཐེ་བོ་འཇིགས་མེད།

ཐེ་བོ།

 ༢༠༠

 འབྱོར་ཟིན།


སྐབས་བཅུ་བདུན་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ

ཨང་རིམ།

མིང་།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

སྐལ་བཟང་ཕུན་ཚོགས།    


སྒོར་༣༧༠

འབྱོར་ཟིན། 

རིག་འཛིན་ཉི་མ།     


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

རིན་ཆེན་ཡག         


སྒོར་༢༥༠

འབྱོར་ཟིན། 

ཚེ་སྦྱིན།           


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

ཐུབ་བསྟན།      


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

རྒྱལ་མཚན།       


སྒོར་༣༠༠

 འབྱོར་ཟིན།

འཇིཊ་མེད་བཤད་སྒྲུབ།  


སྒོར་༣༠༠

 འབྱོར་ཟིན།

དཀོན་མཆོག་རྒྱ་མཚོ།


སྒོར་༣༦༠

འབྱོར་ཟིན། 

འཇམ་དབྱངས་སྦྱིན་པ།


སྒོར་༣༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༡༠

འཇམ་དབྱངས་ཆོས་གྲཊ།


སྒོར་༣༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༡༡

ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ། 


སྒོར་༡༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༡༢

བཟང་བོ་རྒྱ་མཚོ།


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༡༣

འབོ་ར་བསམ་གཏན།  


སྒོར་༣༠༠

 འབྱོར་ཟིན།

༡༤

འབོ་ར་ཚུལ་ཁྲིམས།    


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༡༥

བློ་བཟང་འཕཊ་པ།     


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༡༦

ལུང་རྟོགས།            


སྒོར་༣༦༠

འབྱོར་ཟིན། 

༡༧

ཆོས་འཕགས།       


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༡༨

བསྟན་འཕེལ་རྡོ་རྗེ།   


སྒོར་༡༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༡༩

ཨ་ཁུ་ལུང་རིགས།    


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༢༠

སྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན། 


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༢༡

བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ།    


སྒོར་༣༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༢༢

ཅོ་ནེ་འོད་ཟེར་མཐའ་ཡས། 


སྒོར་༣༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༢༣

བནྡེ་ཚེ་རིང་།     


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༢༤

ཆོས་སྐྱོང་འགྱུར་མེད།  


སྒོར་༡༥༠

འབྱོར་ཟིན། 

༢༥

འགྱུར་མེད་རྣམ་རྒྱལ།


སྒོར་༢༠༠

 འབྱོར་ཟིན།

༢༦

འཇམ་དཔལ་བཟང་བོ།


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༢༧

ཀུན་དགའ།         


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན། 

༢༨

འཇམ་དབྱངས་དར་རྒྱས


སྒོར་༡༥༠

འབྱོར་ཟིན། 

༢༩

དཔལ་ཆེན་སེངྒེ་།


སྒོར་༦༦༠

འབྱོར་ཟིན། 


  
  

སྐབས་བཅོ་བརྒྱད་པའི་མཐར་ཕྱིན་འཛིན་གྲྭ

ཨང་རིམ།

མིང་།

ཕ་ཡུལ།

ཚོགས་དངུལ།

གསལ་བཤད།

རིན་དར་


སྒོར།༣༦༥

འབྱོར་ཟིན།

མ་ཅིག


སྒོར། ༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཟླ་ཟེར།


སྒོར།  ༣༦༠༢

འབྱོར་ཟིན།

རྨ་བློ་བཟང་།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཀླུ་ཆུའི་བློ་བཟང་།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཅོ་ནེ་འཇམ་སྦྱིན།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

ཅོ་ནེ་འཇམ་དབྱངས།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

རྡོ་དཀར་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༠

ཅོ་ནེ་དགེ་འདུན།


་སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༡

དོན་གྲུབ་རྒྱ་མཚོ།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༢

བློ་བཟང་ཆོས་འཛིན།


སྒོར༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༣

འཇམ་དབྱངས་བསོད་ནམས།


སྒོར་༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༤

ཚེ་དབང་རྒྱལ།


སྒོར། ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༥

རྔ་བ་འཇམ་སྦྱིན།


སྒོར། ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༦

ཨོ་རྒྱན་རབ་གསལ།


སྒོར།༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༧

འཇམ་དབྱངས་རྒྱ་མཚོ།


སྒོར།༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༨

འཇམ་དབྱངས་ཚེ་བརྟན།


སྒོར།༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༡༩

ངག་དབང་།


སྒོར།༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༠

རིན་ཆེན་གྲགས་པ།


སྒོར།༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༡

པདྨ་འོད་འབར།


སྒོར།༥༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༢

ཚེ་དབང་རྡོ་རྗེ།


སྒོར།༥༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༣

འཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ།


སྒོར།༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༤

འཇིགས་མེད་དགེ་ཚོགས།


སྒོར།  ༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༥

ཆོས་ཉིན་རང་གྲོལ།


སྒོར།༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༦

པད་མ་ཚེ་བརྟན།


སྒོར།  ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༧

ཀརྨ།


སྒོར།  ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༨

རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན།


སྒོར།༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༢༩

རྟ་མགྲིན་ཐར།


སྒོར། ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༠

མགོ་ལོག་བསྟན་འཛིན་ཚེ་རིང་།


སྒོར།༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༡

ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ།


སྒོར། ༥༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༢

འཇམ་བསྟན།


སྒོར།  ༥༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༣

དབང་ལྡན།


སྒོར་༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༤

འཇིགས་མེད་བསམ་གཏན།


སྒོར་༤༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༥

མཁའ་འགྲོ་ཚེ་རིང་།


སྒོར་༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༦

བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།


སྒོར༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༧

ཚེ་དཔལ་ཕོངས་སེལ།


སྒོར༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༨

ཚེ་རྡོར།


སྒོར། ༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༣༩

ལྷུན་གྲུབ་རྣམ་རྒྱལ།


སྒོར། ༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༠

ཡེ་ཤེས་འོད་ཟེར།


སྒོར། ༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༡

བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས།


སྒོར། ༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༢

ཉི་མ་འོད་ཟེར།


སྒོར། ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༣

འཇམ་དབྱངས་ཚེ་བརྟན།


སྒོར། ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༤

ངག་དབང་ཤེས་རབ།


སྒོར། ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༥

གཡང་བྷ་བཀྲ་ཤིས།


སྒོར། ༣༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༦

རྡོ་རྗེ་ཕུན་ཚོགས


སྒོར། ༣༣༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༧

བསོད་ནམ་རྒྱ་མཚོ།


སྒོར ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༨

ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ །


སྒོར ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༤༩

འཇིགས་མེད་དབང་རྒྱལ།


སྒོར ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༠

བྱམས་པ།


སྒོར ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༡

འཇམ་དཔལ་རྒྱ་མཚོ།


སྒོར།  ༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༢

སྐལ་བཟང་ཡོན་ཏན།

 

སྒོར།༣༦༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༣

བསྟན་འཛིན་ནོར་བུ།

 

སྒོར།༣༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༤

འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས།

 

སྒོར། ༢༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༥

ཕུན་ཚོགས་བཟང་བོ།

 

སྒོར།༡༥༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༦

ཚེ་བསམ།

 

སྒོར། ༡༥༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༧

བློ་གྲོས་རབ་གསལ།

 

སྒོར། ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༨

ཀུན་བཟང་འཕེལ་རྒྱས།

 

སྒོར། ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༥༩

ནོོར་ཁོ།

 

སྒོར།༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༦༠

འཇིགས་མེད།

 

སྒོར། ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༦༡

སྟོབས་ཆེན།

 

སྒོར། ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༦༢

ཤེས་རབ་ཉི་མ།

 

སྒོར།  ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

༦༣

དཀོན་མཆོག་བསོད་ནམས།

 

སྒོར། ༡༠༠

འབྱོར་ཟིན།

སློབ་མ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཡུམ་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་བཀའ་དྲིན་མཚོན་བྱེད་དུ་ལོ་རེ་བཞིན་འདི་ལྟར་ཞལ་འདེབས་ཕུལ་ཏེ་སློབ་གྲྭའི་བྱ་བར་རྒྱབ་སྐྱོར་ཤུགས་ཆེན་གནང་བར་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ཁྱེད་ཅག་གི་ལྷག་བསམ་དཀར་བོ་ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་པར་ཁ་བ་གངས་ཅན་པའི་ཡུལ་གྲུ་ལས་བརྒལ་ཏེ་འཛམ་གླིང་གི་ཐ་གྲུ་ཡངས་པོར་ཁྱབ་པའི་སྨོན་འདུན་སྙིང་ནས་ཞུས་པ་ཡིན། ཞེས་གངས་ལྗོངས་ཤེས་རིག་ནོར་བུའི་སློབ་གླིང་གི་དགེ་སློབ་ལས་བཟོ་བ་ཡོངས་ཀྱིས་སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་བཅོ་ལྔ་ལོའི་ཟླ་12ཚེས་15ལ།


རྩོམ་སྒྲིག་པ།:   འབའ་སྣང་གྲོལ། སྤེལ་དུས:   2016-01-03 ལྟ་ཀློག (8671)